Pracovní úrazy


Test zaměřující se na problematiku pracovní úrazovosti. Test obsahuje 10 otázek.
Vyberte vždy jednu správnou odpověď. Poté stiskněte tlačítko "Uložit" a dostanete se na další otázku.


Pokračuj