Inspekce práce


Otázky týkající se problematiky inspekce práce. Test obsahuje 10 otázek.
Vyberte vždy jednu správnou odpověď. Poté stiskněte tlačítko "Uložit" a dostanete se na další otázku.


Pokračuj