Osobní ochranné pracovní prostředky


Otázky týkající se problematiky OOPP. Test obsahuje 10 otázkek.
Vyberte vždy jednu správnou odpověď. Poté stiskněte tlačítko "Uložit" a dostanete se na další otázku.


Pokračuj