Úvod

V souladu s přijetím nového zákona č. 250/2021 byla, mimo jiné, nově upravena i platnost stávajících oprávnění vydaných Institutem technické inspekce Praha, tj. oprávnění vydaná všem subjektům do data 31.12.2009 - tato jsou platná do 30.6.2025. Oprávnění vydaná Technickou inspekcí České republiky, tj. vydaná oprávnění všem subjektům od 1.1.2010 do 30.6.2022, která jsou platná do 30.6.2027.

Vzhledem k obrovskému objemu vydaných oprávnění doporučujeme co nejdříve zvážit podání žádosti o vydání oprávnění podle nového zák. č. 250/2021, abyste předešli případným prodlevám ke konci platnosti všech oprávnění.