OCENĚNÍ v oblasti BOZP

V Opavě bylo oceněno dvanáct „Bezpečných podniků“

Dvanácti společnostem bylo 28. května 2019 v Obecním domě v Opavě předáno prestižní osvědčení „Bezpečný podnik“. Pro oceněné firmy je to potvrzení, že pro zdraví svých zaměstnanců dělají více než jim nařizuje zákon a vytvářejí jim skutečně bezpečné pracovní prostředí. Všechny oceněné firmy osvědčení Bezpečný podnik obhájily z minula, některé opakovaně. Jedna z oceněných společností Teplárny Brno, a.s. je získala dokonce už posedmé a je tak bezpečným podnikem nepřetržitě už 21 let.

bp newZástupci 12 společností přijali osvědčení „Bezpečný podnik“ z rukou ředitele odboru odvolacích a správních činností v oblastech zaměstnanosti JUDr. Jaroslava Stádníka  a generálního inspektora Státního úřadu inspekce práce Rudolfa Hahna. Získání osvědčení je začátkem nepřetržitého procesu, který od managementu společnosti vyžaduje, aby při řízení firmy vždy zohledňoval požadavky na zajištění bezpečnosti práce. Osvědčení Bezpečný podnik se získává na dobu tří let, kdy po celou dobu je takto oceněná společnost pod zvýšeným dohledem inspektorů bezpečnosti práce.

V České republice se v současné době prokazuje platným osvědčením celkem 79 společností, které přispívají zavedením a důsledným uplatňováním systémového pojetí řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ke snižování pracovní úrazovosti i nemocnosti svých zaměstnanců na minimum.

 

K datu 28. 5. 2019 získaly osvědčení „Bezpečný podnik“ následující firmy:

 • ArcelorMittal Distribution Solutions Czech Republic, s.r.o.
 • TAMEH Czech s.r.o.
 • Dormer Pramet s.r.o.
 • ZF Staňkov s.r.o
 • SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o.
 • Teplárna České Budějovice, a.s.
 • Isolit-Bravo, spol. s r.o.
 • ELLA-CS, s.r.o.
 • TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.
 • BD SENSORS s.r.o.
 • Teplárny Brno, a.s.
 • MIKROP ČEBÍN a.s.

Pro firmy je získání takového ocenění prestižní záležitostí. Toto ocenění nejen prokazuje, že společnosti mají zaveden systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, díky kterému docílily vyšší úrovně kultury a bezpečnosti práce, ale prokazuje především funkčnost tohoto systému i ve skutečnosti na svých pracovištích. Splnění všech požadavků programu prakticky naplňuje zásady dát při řízení právního subjektu stejnou prioritu jak hlediskům ekonomickým, tak i bezpečnosti práce, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí.

Odpovědný postoj těchto společností je pro naši budoucnost příslibem potřebných a prospěšných změn k prevenci rizik a k ochraně zaměstnanců. Neustálé zlepšování, které je jedním z požadavků programu, pomáhá docílit vyšší úrovně správné praxe v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a proto bude MPSV i SÚIP program „Bezpečný podnik“ podporovat i nadále.

bp2019 2

bp 2019

 

 

 

Šestnáct firem obdrželo osvědčení „Bezpečný podnik“

Zástupcům šestnácti společností bylo v úterý v pražském Kaiserštejnském paláci předáno osvědčení „Bezpečný podnik“, které je pro firmy potvrzením, že bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců berou vážně a je pro ně stejně důležitá jako ekonomické ukazatele. Většina oceněných společností obhájila toto osvědčení už z minula, velká část dokonce opakovaně. Zároveň se bezpečným podnikem staly i nové firmy, které se rozhodly nadstandardně chránit zdraví svých zaměstnanců při práci nad rámec legislativních požadavků.

Osvědčení „Bezpečný podnik“ předali zástupcům 16 společností náměstek ministryně práce a sociálních věcí pro zaměstnanost Jiří Vaňásek společně s generálním inspektorem Státního úřadu inspekce práce Rudolfem Hahnem. Toto ocenění nejen prokazuje, že společnosti mají zaveden systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, díky kterému docílily vyšší úrovně kultury a bezpečnosti práce, ale prokazuje především funkčnost tohoto systému i ve skutečnosti na jejich pracovištích. „Je zapotřebí ocenit úsilí managementu právních subjektů, které se dobrovolně zavázaly k plnění požadavků stanovených programem, a tím i k neustálému zlepšování pracovních podmínek svých zaměstnanců, i nad rámec legislativních požadavků,“ řekl k oceněným společnostem náměstek ministryně práce a sociálních věcí Jiří Vaňásek.

Osvědčení Bezpečný podnik se získává na dobu tří let, kdy po celou dobu je takto oceněná společnost pod zvýšeným dohledem inspektorů bezpečnosti práce. Pro firmy je získání takového ocenění prestižní záležitostí. V České republice se v současné době prokazuje platným osvědčením celkem 81 společností, které přispívají zavedením a důsledným uplatňováním systémového pojetí řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ke snižování pracovní úrazovosti i nemocnosti svých zaměstnanců na minimum.

K datu 22. 10. 2019 získaly osvědčení „Bezpečný podnik“ následující firmy:

 • Steel Center Europe, s.r.o.; provozovna Humpolec
 • Dřevozpracující družstvo, se sídlem v Lukavci
 • CZ LOKO, a.s.; provozovna Jihlava
 • HOLLANDIA Karlovy Vary, s.r.o., provozovna Krásné Údolí
 • HF-Czechforge s.r.o.
 • Sev.en EC, a.s.
 • Drůbežářský závod Klatovy a.s.
 • Liberty Engineering Products Ostrava s.r.o.
 • ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
 • ESAB CZ, s.r.o., člen koncernu
 • CzechPak Manufacturing, s.r.o., provozovna CTPark Teplice
 • Elektrárna Dětmarovice, a.s.
 • Elektrárna Počerady, a.s.
 • ČEZ, a. s.; uhelné, vodní a paroplynové elektrárny a teplárny
 • Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.
 • SMO a.s.

Pro Ministerstvo práce a sociálních věcí a Státní úřad inspekce práce je prosazování a realizace programu Bezpečný podnik jednou z priorit, a proto jej bude podporovat i v dalších letech.


      
 
Mgr. Richard Kolibač
tiskový mluvčí SÚIP
775 863 764
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.