OCENĚNÍ v oblasti BOZP

Dalších deset společností získalo v Opavě osvědčení "Bezpečný podnik". Dvě z těchto firem, Metrostav a.s. se sídlem v Praze a MP Krásno, a.s. se sídlem ve Valašském Meziříčí, získaly ocenění již pošesté. Zástupcům společností předal osvědčení ředitel odboru služeb trhu práce MPSV Jiří Vaňásek a generální inspektor Státního úřadu inspekce práce Rudolf Hahn. Cílem programu "0Bezpečný podnik" je zvýšit u právnických i podnikajících fyzických osob úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, docílit tak současně vyšší úrovně kultury práce a pracovní pohody a vytvořit podmínky pro zavedení a uplatňování integrovaného systému řízení.

Splnění požadavků programu "Bezpečný podnik" je praktickým naplněním zásady dát při řízení právního subjektu stejnou prioritu jak ekonomickým hlediskům, tak i bezpečnosti práce, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí. V České republice se v současnosti prokazuje platným osvědčením 80 společností. Ty přispívají zavedením a důsledným uplatňováním systémového pojetí řízení bezpečnosti práce na všech úrovních ke snižování pracovní úrazovosti a nemocnosti zaměstnanců na minimum.

K datu 12. 5. 2015 získaly osvědčení "Bezpečný podnik" tyto společnosti:

 • SENCO Příbram spol. s r.o.
 • ENERGETIKA TŘINEC, a.s.
 • MBtech Bohemia s.r.o.
 • SEDRA-TOOLS s.r.o.
 • OEZ s.r.o.
 • Metrostav a.s.
 • MANN + HUMMEL (CZ) s.r.o.
 • Pražská teplárenská a.s.
 • VODÁRNA PLZEŇ a.s.
 • MP Krásno, a.s.

Odpovědný postoj nejen oceněných, ale i ostatních zapojených společností, je pro budoucnost příslibem potřebných a prospěšných změn v přístupu k prevenci rizik a k ochraně zdraví zaměstnanců. Významně se dotýká také možnosti snižování nákladů a ztrát vznikajících z pracovních úrazů a nemocí z povolání. MPSV a SÚIP proto budou program nadále podporovat.


Zástupcům 17 společností předala ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová společně s generálním inspektorem Státního úřadu inspekce práce Rudolfem Hahnem osvědčení „Bezpečný podnik“. Dvě z těchto firem, SYNTHOS Kralupy a.s. se sídlem v Kralupech nad Vltavou a Biocel Paskov a.s. se sídlem v Paskově, získaly ocenění již pošesté.

„Ocenění má být symbolem toho, jak v naší společnosti docílit vyšší úrovně správné praxe v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví. Proto si velmi vážím zaměstnavatelů, kteří své zaměstnance nadstandardně chrání před úrazy nebo nemocemi z povolání,″ uvedla ministryně Marksová.

K letošnímu 20. říjnu získávají osvědčení Bezpečný podnik tyto společnosti:

 • Plzeňská teplárenská, a.s., 
 • SYNTHOS PBR s.r.o.,
 • SYNTHOS Kralupy a.s., 
 • TAMERO INVEST s.r.o., 
 • Siemens, s.r.o. odštěpný závod Elektromotory Frenštát, 
 • ACO Industries k.s., 
 • Energotrans, a.s., 
 • Biocel Paskov a.s., 
 • ČEZ Distribuce, a. s., 
 • Správa a údržba silnic Pardubického kraje, 
 • OHL ŽS, a.s., 
 • CzechPak Manufacturing, s.r.o., 
 • Fatra, a.s., 
 • Vesuvius Solar Crucible, s.r.o., 
 • CCI Czech Republic s.r.o., 
 • Black & Decker (Czech) s.r.o., 
 • Kostelecké uzeniny a.s.

Program Bezpečný podnik zvyšuje u společností úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pomáhá také docílit vyšší úrovně kultury práce a pracovní pohody a vytvořit podmínky pro zavedení integrovaného systému řízení. Splnění požadavků programu je praktickým naplněním zásady dát při řízení firmy stejnou prioritu jak ekonomickým hlediskům, tak i bezpečnosti práce, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí. V současné době se v České republice prokazuje platným osvědčením 83 společností. Ty přispívají zavedením a důsledným uplatňováním systémového pojetí řízení bezpečnosti práce na všech úrovních ke snižování pracovní úrazovosti a nemocnosti zaměstnanců na minimum.

Tiskové materiály MPSV a SÚIP