Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová a generální inspektor Státního úřadu inspekce práce Rudolf Hahn předali v Kaiserštejnském paláci v Praze osvědčení "Bezpečný podnik" dalším patnácti firmám. Mezi oceněnými společnostmi byly nejen ty zapojené do programu "Bezpečný podnik" nově, ale i například společnost Dřevozpracující družstvo se sídlem v Lukavci, která toto osvědčení získala již po sedmé.

Držitelů osvědčení „Bezpečný podnik″ je v České republice tak celkem 81. „Pro všechny platí, že splněním náročných podmínek programu a také změnami v přístupu k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci pomáhají zvyšovat kvalitu života zaměstnanců a budou o to usilovat i v budoucnu,″ uvedla ministryně Marksová. 

Cílem programu je dále také zvýšení pracovní pohody nejen svých, ale i jiných zaměstnanců (např. dodavatelských firem). Společnosti se zavedeným programem „Bezpečný podnik se tak snaží dávat stejnou prioritu jak ekonomickým hlediskům, tak i bezpečnosti práce, ochraně zdraví a životního prostředí. 

K 18. 10. 2016 získaly osvědčení „Bezpečný podnik následující právní subjekty: 

 • Drůbežářský závod Klatovy a.s.
 • HF-Czechforge s.r.o.
 • Dřevozpracující družstvo
 • Sev.en EC, a.s.
 • Steel Center Europe, s.r.o., provozovna Humpolec
 • Energocentrum Vítkovice, a. s.
 • Elektrárna Dětmarovice, a.s.
 • Hettich ČR k.s.
 • SÚS Královéhradeckého kraje a.s.
 • SMO a.s.
 • ČEZ Distribuční služby, s.r.o.
 • HOLLANDIA Karlovy Vary, s.r.o., provozovna Krásné Údolí
 • ESAB CZ, s.r.o., člen koncernu
 • Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.
 • ČEZ, a. s., pro uhelné a vodní elektrárny 

Ministerstvo práce a sociálních věcí a Státní úřad inspekce práce považují prosazování a realizaci programu „Bezpečný podnik″ za prioritní a budou ho podporovat i v následujících letech.

Tiskové materiály MPSV a SÚIP