OCENĚNÍ v oblasti BOZP

Dalším dvanácti společnostem bylo v Opavě předáno osvědčení „Bezpečný podnik“. Mezi oceněnými společnostmi byla nejen společnost MONTIX, a.s., která se do programu „Bezpečný podnik“ zapojila poprvé, ale i například společnosti Synthomer a.s. a Nestlé Česko s.r.o., závod SFINX Holešov, které toto osvědčení obhájily již posedmé.

Zástupcům celkem 12 společností předali osvědčení „Bezpečný podnik“ náměstek pro řízení sekce zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek MPSV Jiří Vaňásek a generální inspektor Státního úřadu inspekce práce Rudolf Hahn. Toto ocenění nejen prokazuje, že společnosti mají zaveden systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, díky kterému docílily vyšší úrovně kultury a bezpečnosti práce, ale prokazuje především funkčnost tohoto systému i ve skutečnosti na svých pracovištích.

Splnění všech požadavků programu prakticky naplňuje zásady dát při řízení právního subjektu stejnou prioritu jak hlediskům ekonomickým, tak i bezpečnosti práce, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí. V České republice se v současné době prokazuje platným osvědčením celkem 82 společností, které přispívají zavedením a důsledným uplatňováním systémového pojetí řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ke snižování pracovní úrazovosti i nemocnosti svých zaměstnanců na minimum.

K datu 16. 5. 2017 získaly osvědčení „Bezpečný podnik“ následující společnosti:

 • BLOCK a.s.
 • BorsodChem MCHZ, s.r.o.
 • KOPOS KOLÍN a.s.
 • Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.
 • Lovochemie, a.s.
 • MONTIX, a.s.
 • Nestlé Česko s.r.o., závod SFINX Holešov
 • Pražská energetika, a.s.
 • PREdistribuce, a.s.
 • Siemens, s.r.o., o. z. Elektromotory Mohelnice
 • Synthomer a.s.
 • ŠKODA MACHINE TOOL a.s.

Odpovědný postoj těchto společností je pro naši budoucnost příslibem potřebných a prospěšných změn k prevenci rizik a k ochraně zaměstnanců. Neustálé zlepšování, které je jedním z požadavků programu, pomáhá docílit vyšší úrovně správné praxe v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a proto bude MPSV i SÚIP program „Bezpečný podnik“ podporovat i nadále.


Zástupcům 19 firem předal osvědčení Bezpečný podnik náměstek ministryně práce pro řízení sekce zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek Jiří Vaňásek spolu s generálním inspektorem Státního úřadu inspekce práce Rudolfem Hahnem. Mezi oceněnými byly nejen společnosti, které se do programu zapojily poprvé, ale i ty, které svůj titul úspěšně obhájily již vícekrát.

„Těší mě, že mohu ocenit firmy, které splnily náročné podmínky programu Bezpečný podnik a tím přispívají ke zvýšení úrovně bezpečnosti práce a pracovní pohody na pracovišti, což je velmi důležité pro každého zaměstnance,“ uvedl náměstek ministryně pro řízení sekce zaměstnanosti Jiří Vaňásek.

Toto ocenění nejen prokazuje, že společnosti mají zaveden systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), díky kterému docílily vyšší úrovně kultury a bezpečnosti práce, ale prokazují především funkčnost tohoto systému i na svých pracovištích. Splnění všech požadavků programu prakticky naplňuje zásady dávat při řízení firmy stejnou prioritu jak hlediskům ekonomickým, tak i BOZP a ochraně životního prostředí. V ČR se v současné době prokazuje platným osvědčením celkem 85 společností, které přispívají zavedením a důsledným uplatňováním systémového pojetí  řízení BOZP při práci ke snižování pracovní úrazovosti i nemocnosti svých zaměstnanců na minimum.

K 31.10. 2017 získaly osvědčení "Bezpečný podnik" následující společnosti:

 • ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o.; divize Stavební zámky
 • BOSCH DIESEL s.r.o.
 • Bühler Motor s.r.o.
 • ČEZ, a. s., Jaderná elektrárna Dukovany
 • ČEZ, a. s., Jaderná elektrárna Temelín
 • ČZ a.s.
 • ČZ Řetězy, s.r.o.
 • ČZ Strojírna, s.r.o.
 • Ferring-Léčiva, a.s.
 • Festool s.r.o.
 • HOCHTIEF CZ a. s.
 • Chropyňská strojírna, a.s.
 • KDYNIUM a. s.
 • Koyo Bearings Česká republika s.r.o.
 • Martin Knappe, Pekařství - Cukrářství
 • Robert Bosch, spol. s r.o.
 • THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH a.s.
 • TRCZ s.r.o.
 • VESUVIUS ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.

Neustálé zlepšování, které je jedním z požadavků programu, pomáhá docílit vyšší úrovně správné praxe v oblasti BOZP, a proto bude MPSV i SÚIP program Bezpečný podnik podporovat i nadále.

Tiskové materiály MPSV