OCENĚNÍ v oblasti BOZP

Dalším šesti společnostem bylo v Opavě předáno osvědčení "Bezpečný podnik". Všechny společnosti přebíraly ocenění již poněkolikáté a systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci tak mají zaveden již několik let.

Zástupcům celkem 6 společností předali osvědčení "Bezpečný podnik" náměstek ministryně práce a sociálních věcí Doc. JUDr. Petr Hůrka a generální inspektor Státního úřadu inspekce práce Rudolf Hahn. Toto ocenění nejen prokazuje, že společnosti mají zaveden systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, díky kterému docílily vyšší úrovně kultury a bezpečnosti práce, ale prokazuje především funkčnost tohoto systému i ve skutečnosti na svých pracovištích. Splnění všech požadavků programu prakticky naplňuje zásady dát při řízení právního subjektu stejnou prioritu jak hlediskům ekonomickým, tak i bezpečnosti práce, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí.

V České republice se v současné době prokazuje platným osvědčením celkem 80 společností, které přispívají zavedením a důsledným uplatňováním systémového pojetí řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ke snižování pracovní úrazovosti i nemocnosti svých zaměstnanců na minimum.

K datu 29. 5. 2018 získaly osvědčení „Bezpečný podnik“ následující společnosti:

  • ENERGETIKA TŘINEC, a.s.
  • MBtech Bohemia s.r.o.
  • Metrostav a.s.
  • MP Krásno, a.s., provozovna Valašské Meziříčí
  • OEZ s.r.o.
  • VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Odpovědný postoj těchto společností je pro naši budoucnost příslibem potřebných a prospěšných změn k prevenci rizik a k ochraně zaměstnanců. Neustálé zlepšování, které je jedním z požadavků programu, pomáhá docílit vyšší úrovně správné praxe v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a proto bude MPSV i SÚIP program "Bezpečný podnik" podporovat i nadále.


Zástupcům 16 společností předala v úterý 23. října 2018 ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová společně s generálním inspektorem Státního úřadu inspekce práce Rudolfem Hahnem v Kaiserštejnském paláci v Praze osvědčení „Bezpečný podnik“. Jedna z těchto společností, SYNTHOS Kralupy a.s. se sídlem v Kralupech nad Vltavou získala ocenění již posedmé.

Program „Bezpečný podnik“ zvyšuje u právních subjektů úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pomáhá také docílit vyšší úrovně kultury práce a pracovní pohody a vytvořit podmínky pro zavedení integrovaného systému řízení. Splnění požadavků programu „Bezpečný podnik“ je praktickým naplněním zásady dát při řízení právního subjektu stejnou prioritu jak ekonomickým hlediskům, tak i bezpečnosti práce, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí.

V současné době se v České republice prokazuje platným osvědčením 79 společností. Ty přispívají zavedením a důsledným uplatňováním systémového pojetí řízení bezpečnosti práce na všech úrovních ke snižování pracovní úrazovosti a nemocnosti zaměstnanců na minimum.

K datu 23. 10. 2018 získaly osvědčení „Bezpečný podnik“ následující společnosti:

ACO Industries k.s.; CCI Czech Republic s.r.o.; ČEZ Distribuce, a. s.; Energotrans, a.s.; Fatra, a.s., provozovna Napajedla; Kostelecké uzeniny a.s., provozovny Kostelec a Planá nad Lužnicí; MANN + HUMMEL (CZ) v.o.s.; OHL ŽS, a.s.; Plzeňská teplárenská, a.s.; Pražská teplárenská a.s.; Siemens, s.r.o., o. z. Elektromotory Frenštát; Správa a údržba silnic Pardubického kraje; SYNTHOS Kralupy a.s.; SYNTHOS PBR s.r.o.; TAMERO INVEST s.r.o.; VESUVIUS MORAVIA s.r.o.

Odpovědný postoj právních subjektů je pro budoucnost příslibem potřebných a prospěšných změn v přístupu k prevenci rizik, ochraně zdraví zaměstnanců a ke zvyšování kvality života. Významně se dotýká také možnosti snižování nákladů a ztrát vznikajících z pracovních úrazů a nemocí z povolání.

Program „Bezpečný podnik“ je jedním ze způsobů, jak implementovat systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci do celkového řízení společností s cílem dosáhnout vyšší úrovně správné praxe v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví.

Tato skutečnost je pro Ministerstvo práce a sociálních věcí a Státní úřad inspekce práce natolik zásadní, že i nadále budou program „Bezpečný podnik“ podporovat.

Tiskové oddělení MPSV