Kategorie:
V současné době je rozdělení vyhrazených technických zařízení (dále VTZ) předmětem zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení. Vyhrazená technická zařízení (dále VTZ) jsou rozdělena na:
Kategorie:

Na technických zařízeních, která představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví zaměstnanců, pokud jde o jejich obsluhu, montáž, údržbu, kontrolu nebo opravy, mohou práce a činnosti samostatně vykonávat a samostatně je obsluhovat jen zvlášť odborně způsobilí zaměstnanci. Stále však nebyl vydán prováděcí právní předpis k § 11 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, který se této zvláštní odborné způsobilosti týká.