Ergonomie

  • Optimalizace materiálu, s kterým se manipuluje. Snížení ručně manipulovaného materiálu na minimum.
  • Racionalizace manipulace, zavádění mechanizace dle možnosti. Redukce ruční manipulace s břemeny a manipulace na paletových vozících.
  • Redukce hmotností ručně přenášených břemen a břemen na paletových vozících (objem, hmotnosti nálože, množství břemen, redukce zátěže v jednotlivých kontejnerech).
  • Omezení dráhy manipulace, frekvence manipulace, vhodná technika manipulace.
  • Pozornost věnovat kvalitě ukládání (vhodné kontejnery, jejich umístění aj.).
  • Výchova a školení pracovníků v oblasti ergonomie ruční manipulace s břemeny.