Ergonomie

  • Eliminovat tlačné a tažné úkoly na nejvyšší možnou míru, zavádět mechanizaci.
  • Redukovat vynakládané svalové síly na maximální možnou míru (redukce hmotností manipulovaných břemen, použití vhodných prostředků, pojezdové cesty, podlaha, …).
  • Snížit vzdálenosti manipulace pomocí jednoduchých bezmotorových prostředků.
  • Optimalizace techniky manipulace.
  • Zaškolování a výchova pracovníků v oblasti manipulace s břemeny pomocí jednoduchých bezmotorových prostředků.