Ergonomie

 • Redukovat počtu pohybů za směnu. Kde je to možné, zavádět automatizaci.
 • Udržovat neutrální polohy zápěstí:
  • redukovat ohýbání, úklony a rotace
  • zápěstí vyhnout se rotačním pohybům zápěstí

 

 • Snižovat vynakládání velkých svalových sil ruky:
  • je-li to možné, snížit na možné minimum hmotnost ručně manipulovaných břemen a používaného nářadí
  • vyhnout se nářadí, které způsobují útlak v oblasti dlaně nebo prstů
  • vyhnout se opakovanému silově náročnému tlaku prstů
 • Uzpůsobovat dosahové vzdáleností ručně manipulovaného materiálu:
  • vyhnout se manipulaci nad výškou ramen
  • vyhnout se repetitivní práci vyžadující zapažení
 • Vyhýbat se nepříznivým pracovním polohám (statické polohy, vysoké frekvence změny polohy).
 • Výběr vhodného nářadí a nástrojů, kontrola přenosu vibrací na ruce, stanovení doby práce s vibrujícím nářadím a nástroji, omezit na minimum trvalé držení.
 • OOPP – výběr vhodných rukavic, problém s vynakládáním větších svalových sil při používání rukavic.