BOZP OBECNĚ

Základní přehled právních předpisů v oblasti bezpečnosti práce:

    • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
    • Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů