Ruční nářadí

Přehled základních zásad bezpečné práce s ručním nářadím
 • Vždy zaměstnancům zajistěte školení o tom jak vybrat správné nářadí pro příslušnou práci a jak toto nářadí správně používat a jak poznat, že nářadí potřebuje opravit.
 • Vyberte vždy vhodný nástroj pro danou práci. Náhražky zvyšují riziko úrazu.
 • Snažte se používat nářadí s držením s rovným zápěstím. S nářadím, při práci s nímž je třeba zápěstí ohýbat, nepracujte příliš dlouho.
 • Zajistěte, aby byli zaměstnanci dobře vyškolení v bezpečném používání nářadí.
 • Používejte dobré a kvalitní nástroje.

 

 

 • Udržujte nářadí po celou dobu jejich životnosti v dobrém stavu.
 • Kontrolujte nářadí před každým jeho použitím. Poškozené nářadí opravte nebo vyměňte.
 • Nářadí určené k řezání udržujte ostré a ostré hrany vždy zakrývejte pokud se s nářadím nepracuje, abyste zabránili zraněním z nechtěného kontaktu.  
 • Nalomené nebo jinak poškozené rukojeti špachtlí, kladiv a šroubováků ihned nahrazujte.
 • Ujistěte se, že držadla nástrojů jako jsou kladiva nebo sekery pevně drží pracovní kovovou část nástroje.
 • Nepoužívejte kleště s opotřebovanými čelistmi.
 • Zdeformované hlavy zatloukacích nástrojů vyměňte.
 • Kleštěmi vždy tahejte. Nikdy nepoužívejte kleště k tlačení, pouze pokud držíte nástroj otevřenou dlaní.
 • Ostré nástroje (jako pily, nože nebo dláta) ležící na stolech a poncích by neměly přesahovat půdorys stolu či ponku do uličky, po které se chodí.
 • Nářadí pečlivě a pravidelně udržujte. Čistěte ho, dbejte o to, aby bylo vždy suché a ukládejte ho řádně po každém použití.
 • Na pracoviště a z něj přenášejte nářadí boxu k tomu určenému
 • Noste bezpečnostní brýle nebo štít a dobře padnoucí rukavice, které jsou vhodné k ochraně před nebezpečími spojenými s jednotlivými pracemi.
 • Udržujte pracoviště čisté a uklizené, abyste předešli vzniku nepořádku, který následně může způsobit nehodu.
 • Pokud používáte pás, mějte nářadí kolem svých boků, ne za zády. 

Čeho se při používání nářadí vyvarovat?

 • Nepoužívejte nářadí k pracem, pro které nebylo navrženo. Plochý šroubovák není dláto, kleště nejsou kladivo.
 • Při používání nářadí nepoužívejte nepřiměřenou sílu nebo tlak.
 • Když používáte řezací nástroje, neřezejte s ostřím proti sobě.
 • Nedržte opracovávaný kousek v dlani, když používáte řezací nástroj nebo šroubovák.
 • Nenoste palcové rukavice, když se chystáte používat ruční nářadí.
 • Neházejte s nářadím. Vždy jej podávejte, držadlem napřed, přímo druhým pracovníkům.
 • Nepřenášejte nářadí, když byste pak nemohli použít obě ruce na žebříku, když šplháte po konstrukci, nebo když děláte jinou nebezpečnou práci. Pokud pracujete na žebříku nebo na lešení, nejlepší je vytáhnout si nářadí následně v kbelíku na laně
 • Ostré nástroje nenoste v kapse.
Práce s ručním nářadím. BOZPProfi.cz [online]. 30. 6. 2013 [cit. 2016-12-06]. Dostupný z: http://www.bozpprofi.cz/33/prace-s-rucnim-naradim-uniqueidgOkE4NvrWuOKaQDKuox_Z2N7qRIVYt4F9F0gb2wSt3U/