BOZP OBECNĚ

V úvodním bloku byla představena digitalizace ve smyslu procesu zavádění digitálních technologií (včetně AI) ve vazbě na pracovní právo, s důrazem na elektronický právní styk mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Byly uvedeny aktuální překážky rozvoje digitalizace, požadavky na informační systémy zpracování dat, limity vyplývající z nařízení GDPR a připravovaného nařízení o umělé inteligenci (AI Act), odpovědnostní aspekty, problém přičitatelnosti „autonomních jednání“ a základy elektronické kontraktace, a to se zřetelem k specifickým otázkám uchovávání, automatizovaného zpracování a nakládání s daty.

Druhá část workshopu se věnovala konkrétní podobě ustanovení novely zákoníku práce ve vazbě na digitalizaci pracovněprávních vztahů. V poslední technické části došlo k objasnění základních pojmů (certifikát, pečeť, razítko atd.) a také procesu digitální kontinuity. Bylo objasněno, že časová razítka lze k dokumentům přidávat i zdarma (kvalifikovaná), dále byly uvedeny postupy, jak prodlužovat platnost zpráv v datové schránce a jak tyto zprávy archivovat ve vazbě na pracovně-právní problematiku. V závěru byly zmíněny nástroje a služby využitelné pro tyto účely zdarma.