Pracovnělékařskými prohlídkami jsou:

  • vstupní prohlídka, prohlídka periodická a prohlídka mimořádná, které se provádějí za účelem posouzení zdravotní způsobilosti ve vztahu k práci,
  • výstupní lékařská prohlídka a
  • lékařská prohlídka po skončení rizikové práce (dále jen "následná prohlídka").

Při provádění pracovnělékařských prohlídek jsou zaměstnancům poskytovány edukační a konzultační zdravotní služby.

  • Zaměstnavatel je povinen, bez ohledu na počet zaměstnanců či velikost podniku, zajistit pro své zaměstnance pracovnělékařskou péči.
  • Zaměstnanec je povinen se pracovnělékařským prohlídkám podrobit.
  • Pracovnělékařské prohlídky jsou vyloučeny ze svobodné volby lékaře, tzn. zaměstnanec absolvuje prohlídku ve zdravotnickém zařízení, které určí zaměstnavatel (většinou na základě smluvního vztahu se zdravotnickým zařízením).