Kategorie:

Většina příčin pracovních úrazů spadá do kategorie „Nebezpečné chování“ nebo „Nebezpečné podmínky“. Z toho přibližně 80% je pak v oblasti „Nebezpečného chování“.

Budeme-li se tak aktivně zabývat příčinami nebezpečného chování, můžeme docílit podstatného snížení počtu pracovních úrazů v organizaci. Je však otázkou, zda toto nebezpečné chování je způsobeno pouze samotným jednotlivcem nebo zavedeným systémem řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v organizaci.

Kategorie:
  1. zabránit riziku
  2. vyhodnocovat nevyhnutelná rizika
  3. odstraňovat rizika u zdroje
  4. zavádět technický pokrok
  5. nahrazovat rizikové méně rizikovým
  6. prevence je lepší než léčba
  7. přizpůsobovat práci jednotlivci
  8. upřednostňovat kolektivní ochranu
  9. udílet odpovídající pokyny pracovníkům
  10. kontrolovat zavedená opatření