Kategorie:

Vyhrazená zdvihací zařízení (VZTZ) jsou definována nařízením vlády 193/2022 Sb., a těmi jsou:

  • jeřáby a zdvihadla včetně kladkostrojů s motorickým pohonem o nosnosti přesahující 1 000 kg a jeřáby a zdvihadla včetně kladkostrojů s ručním pohonem o nosnosti přesahující 5 000 kg, včetně trvale instalovaného zařízení pro uchopení a zavěšení břemene,
  • pracovní plošiny s motorickým pohonem a výškou zdvihu přesahující 1,5 m, pojízdné zdvihací pracovní plošiny, závěsné plošiny a stožárové šplhací pracovní plošiny,
  • výtahy pro dopravu osob, osob a nákladu nebo jen nákladu a svislé zdvihací plošiny, které jsou trvalou součástí budov s povolenou dopravou osob a nákladu, o nosnosti přesahující 100 kg a výškou zdvihu přesahující 2 m,
  • stavební výtahy pro přepravu osob a nákladu a
  • regálové zakladače se svisle pohyblivými stanovišti obsluhy a jejich přesuvny.

INFORMACE TIČR K OBORU ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ

Kategorie:

Zdvihací zařízení jsou zpravidla umístěna nad prostorem, který obsluhují, z čehož plynou například tato nebezpečí: pád osob při kontrolní, opravářské a údržbářské činnosti, ale i při cestě na stanoviště obsluhy, případně i pádu předmětů při manipulaci nebo ponechaných na zdvihacích zařízeních. Bezpečnost práce při provozu zdvihacích zařízení je ovlivněna nejen jejich technickým stavem, ale také dodržováním zásad bezpečnosti práce ze strany jeřábníků, vazačů (signalistů), tzn. je zde významná úloha lidského faktoru = riziko vzniku možného pracovního úrazu.

Kategorie:

Zdvihací zařízení jsou souhrnem konstrukčních prvků a mechanismů, které jsou určeny ke zdvihání a přepravě břemen a osob. Zdvihací zařízení jsou zpravidla umístěna nad prostorem, který obsluhují, z čehož plyne nebezpečí pádu osob při kontrolní, opravářské a údržbářské činnosti i při cestě na stanoviště obsluhy, případně i pádu předmětů ponechaných na zdvihacích zařízeních.

Bezpečnost provozu zdvihacích zařízení (dále jen ZZ) je ovlivněna jejich technickým stavem, zejména však dodržováním zásad bezpečnosti práce ze strany jeřábníků, vazačů a signalistů. Obecné zásady bezpečnosti práce, které vyplývají z pracovněprávních vztahů, jsou stanoveny v zákoníku práce (dále jen ZP) a jeho prováděcích předpisech. Jde především o povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců.

Kategorie:

Dalším prováděcím nařízením vlády k zákonu č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů (dále zákon o VTZ), je nařízení vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, které vyšlo ve Sbírce zákonů s účinností od 1. července 2022. Jasně stanoví povinnosti pro provozovatele i požadavky na odbornou způsobilost pro různé činnosti v této oblasti.