OCENĚNÍ v oblasti BOZP

award permonCena za bezpečnost v hornictví „Zlatý Permon“ je zřízena Českým báňským úřadem, Odborovým svazem pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu a Odborovým svazem Stavba České republiky jako projev uznání za dosažení vynikajících výsledků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Cenu uděluje předseda Českého báňského úřadu jménem všech zřizovatelů za výsledky dosažené v uplynulém kalendářním roce.

Cena je udělována za dosažené výsledky v uplynulém kalendářním roce. Počínaje rokem 2018 je cena udělována ve třech kategoriích:

  1. Kategorie I - subjekt do 50 zaměstnanců
  2. Kategorie II - subjekt od 51 do 500 zaměstnanců
  3. Kategorie III - subjekt nad 500 zaměstnanců.

Formulář přihlášky do soutěže
Statut Zlatý Permon
Přehled o vítězích