OCENĚNÍ v oblasti BOZP

award permonCena za bezpečnost v hornictví „Zlatý Permon“ je zřízena Českým báňským úřadem, Odborovým svazem pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu a Odborovým svazem Stavba České republiky jako projev uznání za dosažení vynikajících výsledků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Cenu uděluje předseda Českého báňského úřadu jménem všech zřizovatelů za výsledky dosažené v uplynulém kalendářním roce.

Cena je udělována za dosažené výsledky v uplynulém kalendářním roce. Počínaje rokem 2018 je cena udělována ve třech kategoriích:

  1. Kategorie I - subjekt do 50 zaměstnanců
  2. Kategorie II - subjekt od 51 do 500 zaměstnanců
  3. Kategorie III - subjekt nad 500 zaměstnanců.

Formulář přihlášky do soutěže
Statut Zlatý Permon
Přehled o vítězích (2002-2022)

 

   I. kategorie   II. kategorie   III. kategorie
 2023      
 2022 Velkolom Čertovy schody, a. s.  EUROVIA Kamenolomy, a.s.  Sev.en Inntech a.s.
 2021 Cement Hranice, a.s. LAMA GAS & OIL s.r.o.  DIAMO, státní podnik, odštěpný závod DARKOV
 2020 Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. provoz Kamenolom Sklopísek Střeleč, a.s. HOCHTIEF CZ, a.s.
 2019 KERACLAY, a.s. . Českomoravský štěrk, a.s. OKD, a.s
 2018 Velkolom Čertovy schody, a. s.  Slezská důlní díla a.s.  Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.,
lom Jiří

 

Za léta 2007 až 2017 byla cena udělována dle tehdy platných stanov v těchto kategoriích :

I. kategorie  hornická činnost prováděná hlubinným způsobem – hlubinný důl

II. kategorie hornická činnost prováděná povrchovým způsobem – uhelný lom

III. kategorie hornická činnost prováděná povrchovým způsobem – lom, těžba písku nebo štěrkopísku (subjekt s alespoň 51 zaměstnanci)

IV. kategorie činnost prováděná hornickým způsobem, včetně těžby ropy (subjekt s alespoň 51 zaměstnanci)

V. kategorie hornická činnost nebo činnost prováděná hornickým způsobem´(subjekt s nejvýše 50 zaměstnanci)

  I. kategorie  II. kategorie   III. kategorie   IV. kategorie   V. kategorie 
2007

OKD, a. s., Důl Paskov, závod Staříč

Mostecká uhelná a. s., lom Vršany - Šverma Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. SKANSKA BS a. s. Cement Hranice, a. s

2008

Důl Kohinoor a.s., Důl Centrum  Libouš  Severočeské doly a. s., Doly Nástup Tušimice - lom Libouš Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.  SKANSKA BS a. s. Správa úložišť radioaktivních odpadů

 2009

THK-ČECHPOL s.r.o.  Severočeské doly a. s., Doly Nástup Tušimice - lom Libouš  Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.  SKANSKA BS a. s.  Kámen Ostroměř s.r.o.

 2010

OKD, a.s., Důl Karviná, závod Lazy Vršanská uhelná, a.s.,  Most EUROVIA Kamenolomy, a.s., Liberec  Česká naftařská společnost, s.r.o., Hodonín  Velkolom Čertovy schody, a.s., Tmaň

 2011

 ALPEX, Przedsiębiorstwo Budownictwa Górniczego, sp. z o.o. SD, a.s.,  Doly Nástup Tušimice  Českomoravský cement a.s., nástupnická společnost  Moravské naftové doly, a.s.  Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., divize Těžba, sekce Kamenolom

 2012

OKD, a.s., Důl Karviná  Vršanská uhelná a.s.  Českomoravský štěrk, a.s.  Lama GAS OIL s.r.o.  Vápenka Vitoul s.r.o.

 2013

OKD, a.s., Důl Darkov  Severní energetická a.s.  Sklopísek Střeleč a.s.  Moravské naftové doly a.s. Vápenka Vitoul s.r.o.

2014

DIAMO,
státní podnik, odštěpný závod GEAM

Severočeské doly a.s.,
lom Doly Nástup Tušimice

Provodínské písky a.s.
LAMA GAS & OIL s.r.o. Vápenka Vitoul s.r.o.

2015

OKD, a.s. Důlní závod 3


Severočeské doly a.s.,
lom Doly Nástup Tušimice 
Českomoravský štěrk, a.s.  LAMA GAS & OIL s.r.o. Velkolom Čertovy schody, a.s.

2016

DIAMO,
státní podnik, odštěpný závod GEAM 

Severní energetická a.s.  Provodínské písky a.s. MND a.s. Velkolom Čertovy schody, a.s.

2017

OKD, a.s. Důlní závod 1, lokalita Darkov Severní energetická a.s. EUROVIA Kamenolomy, a.s. LAMA GAS & OIL s.r.o. Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., divize Těžba, sekce Báňská příprava, provoz Kamenolom

 

Za léta 2002 až 2006 byla cena udělována dle tehdy platných stanov v těchto kategoriích :

I. kategorie  hornická činnost prováděná hlubinným způsobem – hlubinný důl

II. kategorie hornická činnost prováděná povrchovým způsobem – uhelný lom

III. kategorie hornická činnost prováděná povrchovým způsobem – lom, těžba písku nebo štěrkopísku

IV. kategorie činnost prováděná hornickým způsobem – podzemní stavba

  I. kategorie  II. kategorie   II. kategorie  IV. kategorie  
2002

OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a. s., Důl Darkov, o. z., závod 2   

Sokolovská uhelná, a. s., divize Jiří  Českomoravský cement, a. s., nástupnická společnost, závod Mokrá Moravské naftové doly, a. s.

 2003

DIAMO, státní podnik, o. z. GEAM, závod Rožná  Mostecká uhelná společnost, a. s., právní nástupce, lom Vršany - Šverma  COLAS CZ, a. s., závod Lomy  Moravské naftové doly, a. s.

 2004

OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a. s., Důl Darkov, závod 2  Sokolovská uhelná, a. s., divize Družba, lom Družba Holcim (Česko), a. s., člen koncernu  Moravské naftové doly, a. s.

 2005

OKD, a. s., Důl Lazy, závod Lazy  Mostecká uhelná a. s., lom Vršany - Šverma  Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.  Metrostav a. s., Divize 5

2006

Důl Kohinoor a. s., Důl Centrum  Mostecká uhelná a. s., lom Vršany - Šverma  Českomoravské štěrkovny, a. s.  Moravské naftové doly, a. s.