Strana 2 z 4 Výsledky 11 - 20 z 37

Název
*

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje

READ MORE...
*

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje

READ MORE...
*

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje

READ MORE...
*

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje

READ MORE...
*

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje

READ MORE...
*

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje

READ MORE...
*

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje

Krajské hygienické stanice (KHS) zajišťují výkon státní správy v ochraně veřejného zdraví v rozsahu vymezeném zákonem o ochraně veřejného zdraví a dalšími právními předpisy na území příslušného kraje, vydávají rozhodnutí, povolení a osvědčení a plní další úkoly státní správy v ochraně veřejného zdraví.

READ MORE...
*

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Mezi organizace podřízené MPSV patří Úřad práce ČR (ÚP ČR), Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ), Státní úřad inspekce práce (SÚIP) a Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí (ÚMPOD).

READ MORE...
*

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Ministerstvo zdravotnictví je ústředním orgánem státní správy pro zdravotní služby a ochranu veřejného zdraví

READ MORE...
*

Národní referenční laboratoř pro měření a posuzování hluku v pracovním prostředí a vibrací

Charakteristika činnosti Národní referenční laboratoře pro měření a posuzování hluku v pracovním prostředí a vibrací - metodické vedení pracovníků orgánů ochrany veřejného zdraví a laboratoří zdravotního ústavu.

READ MORE...

Strana 2 z 4 Výsledky 11 - 20 z 37