Kategorie: Průmyslová odvětví
Počet stran: 13
ISBN: 978-80-87676-00-4
Rok vydání: 2012
Odkaz: Odkaz Ke stažení

Počet zobrazení: 3636

Recenze

Tato příručka je určena pro potřeby široké veřejnosti. Jejím cílem je seznámit zaměstnavatele, zaměstnance, provozovatele zařízení nebo činností i zájemce z řadobčanů se základními informacemi o bezpečném zacházení s chemickými látkami asměsi používanými při pravách vody. Zároveň chce upozornit na možná nebezpečí, vyplývající z nebezpečných vlastností těchto látek, a na případná rizika, plynoucíz jejich používání. Příručka je zaměřena především na zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při používání nebezpečných látek ve vodárenství, navíc má pouze informačcharakter, rozhodně tedy neřeší tuto problematiku vyčerpávajícím způsobem.

Štítky: chemická rizika