Knihovna

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

 Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

Publikace stejného autora

PRACOVNÍ ÚRAZY

správná praxe pro malé a střední podniky

Rok vydání: 2021
Počet zobrazení: 2027
Štítky: pracovní úrazy  

Agenturní zaměstnávání a dočasné přidělení zaměstnance podle § 43a zákoníku práce

Rok vydání: 2020
Počet zobrazení: 1901

Bezpečnost a ochrana zdraví na pracovištích

Rok vydání: 2016
Počet zobrazení: 11662

Bezpečnost a ochrana zdraví na pracovištích

Rok vydání: 2016
Počet zobrazení: 10049

BEZPEČNOST PRÁCE PŘI PROVOZU A ÚDRŽBĚ MOTOROVÝCH VOZIDEL

Rok vydání: 2021
Počet zobrazení: 691

Bezpečnost práce v zemědělství

Rok vydání: 2014
Počet zobrazení: 12265
Štítky: zemědělství  

Co se v mládí naučíš

Rok vydání: 2016
Počet zobrazení: 11159

COVID–19

NEMOC Z POVOLÁNÍ

Rok vydání: 2021
Počet zobrazení: 1032

Doporučení k ochraně zaměstnanců a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19

Rok vydání: 2020
Počet zobrazení: 3030

Doporučený postup pro zaměstnavatele k zajištění BOZP na pracovišti v souvislosti s onemocněním covid‑19

Rok vydání: 2020
Počet zobrazení: 2041

Ergonomie pracovních míst a pracovní podmínky zaměstnanců se zdravotním postižením

Rok vydání: 2009
Počet zobrazení: 14465
Štítky: ergonomie  

Ergonomie pracovních míst a pracovní podmínky zaměstnanců se zdravotním postižením

Rok vydání: 2009
Počet zobrazení: 13306
Štítky: ergonomie  

Ergonomie v praxi

správná praxe pro malé a střední podniky

Rok vydání: 2022
Počet zobrazení: 384

Hygiena rukou

příručka pro zdravotnický personál a pečovatele v zařízeních sociálních služeb

Rok vydání: 2020
Počet zobrazení: 2150

Jak na břemena

Rok vydání: 2016
Počet zobrazení: 16091
Štítky: ergonomie  

JAK SPRÁVNĚ VYBÍRAT OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY

Rok vydání: 2021
Počet zobrazení: 767
Štítky: OOPP  

Kontrolní list pro hodnocení domácího pracoviště.

Počet zobrazení: 3203

Leták Nanobezpečnost

Počet zobrazení: 960

Lidský faktor a BOZP

Rok vydání: 2022
Počet zobrazení: 53
Štítky: pracovní úrazy  

Mobbing

nebezpečný fenomén naší doby

Rok vydání: 2016
Počet zobrazení: 6679

Nástroje pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci strážníků obecních a městských policií

Rok vydání: 2021
Počet zobrazení: 68
Štítky: prevence rizik  

Nebezpečný hluk

Rok vydání: 2016
Počet zobrazení: 7456

Nové technologie a BOZP

využití nových technologií ve vybraných oblastech pracovních činností

Rok vydání: 2021
Počet zobrazení: 176

Odpovědnost koordinátora BOZP na staveništi za zajištění bezúrazového prostředí

právní limity

Rok vydání: 2020
Počet zobrazení: 2218

Odraz Obecného nařízení o ochraně osobních údajů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele a ochrana osobních práv zaměstnance

Rok vydání: 2020
Počet zobrazení: 1794

Plakáty kampaně CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA PREVENCI

Rok vydání: 2020
Počet zobrazení: 1305

Plakáty kampaně CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA ZDRAVÍ ZAMĚSTNANCŮ

Rok vydání: 2021
Počet zobrazení: 1173

Používání chemických látek při povrchových úpravách materiálů

Rok vydání: 2012
Počet zobrazení: 6295
Štítky: chemická rizika  

Používání chemických látek při povrchových úpravách materiálů

Rok vydání: 2012
Počet zobrazení: 10974

Používání chemických látek v čerpacích stanicích pohonných hmot

Rok vydání: 2012
Počet zobrazení: 5852
Štítky: chemická rizika