Knihovna

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

 Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

Publikace stejného autora

PRACOVNÍ ÚRAZY

správná praxe pro malé a střední podniky

Rok vydání: 2021
Počet zobrazení: 1310
Štítky: pracovní úrazy  

Agenturní zaměstnávání a dočasné přidělení zaměstnance podle § 43a zákoníku práce

Rok vydání: 2020
Počet zobrazení: 1196

Bezpečnost a ochrana zdraví na pracovištích

Rok vydání: 2016
Počet zobrazení: 10517

Bezpečnost a ochrana zdraví na pracovištích

Rok vydání: 2016
Počet zobrazení: 9049

BEZPEČNOST PRÁCE PŘI PROVOZU A ÚDRŽBĚ MOTOROVÝCH VOZIDEL

Rok vydání: 2021
Počet zobrazení: 312

Bezpečnost práce v zemědělství

Rok vydání: 2014
Počet zobrazení: 11136
Štítky: zemědělství  

Co se v mládí naučíš

Rok vydání: 2016
Počet zobrazení: 10248

COVID–19

NEMOC Z POVOLÁNÍ

Rok vydání: 2021
Počet zobrazení: 514

Doporučení k ochraně zaměstnanců a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19

Rok vydání: 2020
Počet zobrazení: 2282

Doporučený postup pro zaměstnavatele k zajištění BOZP na pracovišti v souvislosti s onemocněním covid‑19

Rok vydání: 2020
Počet zobrazení: 1340

Ergonomie pracovních míst a pracovní podmínky zaměstnanců se zdravotním postižením

Rok vydání: 2009
Počet zobrazení: 13046
Štítky: ergonomie  

Ergonomie pracovních míst a pracovní podmínky zaměstnanců se zdravotním postižením

Rok vydání: 2009
Počet zobrazení: 11970
Štítky: ergonomie  

Ergonomie v praxi

správná praxe pro malé a střední podniky

Rok vydání: 2022
Počet zobrazení: 117

Hygiena rukou

příručka pro zdravotnický personál a pečovatele v zařízeních sociálních služeb

Rok vydání: 2020
Počet zobrazení: 1571

Jak na břemena

Rok vydání: 2016
Počet zobrazení: 14845
Štítky: ergonomie  

JAK SPRÁVNĚ VYBÍRAT OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY

Rok vydání: 2021
Počet zobrazení: 287
Štítky: OOPP  

Kontrolní list pro hodnocení domácího pracoviště.

Počet zobrazení: 2381

Leták Nanobezpečnost

Počet zobrazení: 481

Mobbing

nebezpečný fenomén naší doby

Rok vydání: 2016
Počet zobrazení: 5676

Nástroje pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci strážníků obecních a městských policií

Rok vydání: 2021
Počet zobrazení: 6
Štítky: prevence rizik  

Nebezpečný hluk

Rok vydání: 2016
Počet zobrazení: 6629

Nové technologie a BOZP

využití nových technologií ve vybraných oblastech pracovních činností

Rok vydání: 2021
Počet zobrazení: 66

Odpovědnost koordinátora BOZP na staveništi za zajištění bezúrazového prostředí

právní limity

Rok vydání: 2020
Počet zobrazení: 1450

Odraz Obecného nařízení o ochraně osobních údajů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele a ochrana osobních práv zaměstnance

Rok vydání: 2020
Počet zobrazení: 1124

Plakáty kampaně CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA PREVENCI

Rok vydání: 2020
Počet zobrazení: 866

Plakáty kampaně CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA ZDRAVÍ ZAMĚSTNANCŮ

Rok vydání: 2021
Počet zobrazení: 667

Používání chemických látek při povrchových úpravách materiálů

Rok vydání: 2012
Počet zobrazení: 5580
Štítky: chemická rizika  

Používání chemických látek při povrchových úpravách materiálů

Rok vydání: 2012
Počet zobrazení: 9881

Používání chemických látek v čerpacích stanicích pohonných hmot

Rok vydání: 2012
Počet zobrazení: 5143
Štítky: chemická rizika  

Používání chemických látek v čerpacích stanicích pohonných hmot

Rok vydání: 2012
Počet zobrazení: 16331
Štítky: chemická rizika