Knihovna

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

 Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

Publikace stejného autora

Agenturní zaměstnávání a dočasné přidělení zaměstnance podle § 43a zákoníku práce

Rok vydání: 2020
Počet zobrazení: 67

Bezpečnost a ochrana zdraví na pracovištích

Rok vydání: 2016
Počet zobrazení: 7038

Bezpečnost a ochrana zdraví na pracovištích

Rok vydání: 2016
Počet zobrazení: 6404

Bezpečnost práce v zemědělství

Rok vydání: 2014
Počet zobrazení: 8129
Štítky: zemědělství  

Co se v mládí naučíš

Rok vydání: 2016
Počet zobrazení: 7269

Doporučení k ochraně zaměstnanců a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19

Rok vydání: 2020
Počet zobrazení: 639

Doporučený postup pro zaměstnavatele k zajištění BOZP na pracovišti v souvislosti s onemocněním covid‑19

Rok vydání: 2020
Počet zobrazení: 27

Ergonomie pracovních míst a pracovní podmínky zaměstnanců se zdravotním postižením

Rok vydání: 2009
Počet zobrazení: 9261
Štítky: ergonomie  

Ergonomie pracovních míst a pracovní podmínky zaměstnanců se zdravotním postižením

Rok vydání: 2009
Počet zobrazení: 8200
Štítky: ergonomie  

Hygiena rukou

příručka pro zdravotnický personál a pečovatele v zařízeních sociálních služeb

Rok vydání: 2020
Počet zobrazení: 136

Jak na břemena

Rok vydání: 2016
Počet zobrazení: 10896
Štítky: ergonomie  

Kontrolní list pro hodnocení domácího pracoviště.

Počet zobrazení: 786

Mobbing

nebezpečný fenomén naší doby

Rok vydání: 2016
Počet zobrazení: 3647

Nebezpečný hluk

Rok vydání: 2016
Počet zobrazení: 4632

Odpovědnost koordinátora BOZP na staveništi za zajištění bezúrazového prostředí

právní limity

Rok vydání: 2020
Počet zobrazení: 247

Odraz Obecného nařízení o ochraně osobních údajů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele a ochrana osobních práv zaměstnance

Rok vydání: 2020
Počet zobrazení: 14

Plakáty kampaně CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA PREVENCI

Rok vydání: 2020
Počet zobrazení: 127

Používání chemických látek při povrchových úpravách materiálů

Rok vydání: 2012
Počet zobrazení: 3929
Štítky: chemická rizika  

Používání chemických látek při povrchových úpravách materiálů

Rok vydání: 2012
Počet zobrazení: 6853

Používání chemických látek v čerpacích stanicích pohonných hmot

Rok vydání: 2012
Počet zobrazení: 3648
Štítky: chemická rizika  

Používání chemických látek v čerpacích stanicích pohonných hmot

Rok vydání: 2012
Počet zobrazení: 11846
Štítky: chemická rizika  

Používání chemických látek v zemědělství

bezpečné používání nebezpečných chemických látek a směsí

Rok vydání: 2012
Počet zobrazení: 4340

Používání chemických látek v zemědělství

bezpečné používání nebezpečných chemických látek a směsí

Rok vydání: 2012
Počet zobrazení: 11286

Používání chemických látek ve vodárenství

bezpečné používání nebezpečných chemických látek a směsí

Rok vydání: 2012
Počet zobrazení: 2647
Štítky: chemická rizika  

Prevence a zvládání stresu

Rok vydání: 2016
Počet zobrazení: 7827
Štítky: stres  

Prevence pracovních rizik I.

Rok vydání: 2009
Počet zobrazení: 10238

Prevence pracovních rizik II.

Rok vydání: 2009
Počet zobrazení: 11806

Prevence pracovních rizik III.

Rok vydání: 2009
Počet zobrazení: 14557

Prevence pracovních rizik IV.

Rok vydání: 2009
Počet zobrazení: 9458

Souhrnná zpráva o aktuálním stavu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v České republice

Část I – Aktuální stav BOZP v roce 2015

Rok vydání: 2015
Počet zobrazení: 4406