Knihovna

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

 Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

Publikace stejného autora

PRACOVNÍ ÚRAZY

správná praxe pro malé a střední podniky

Rok vydání: 2021
Počet zobrazení: 678
Štítky: pracovní úrazy  

Agenturní zaměstnávání a dočasné přidělení zaměstnance podle § 43a zákoníku práce

Rok vydání: 2020
Počet zobrazení: 729

Bezpečnost a ochrana zdraví na pracovištích

Rok vydání: 2016
Počet zobrazení: 9390

Bezpečnost a ochrana zdraví na pracovištích

Rok vydání: 2016
Počet zobrazení: 8179

BEZPEČNOST PRÁCE PŘI PROVOZU A ÚDRŽBĚ MOTOROVÝCH VOZIDEL

Rok vydání: 2021
Počet zobrazení: 35

Bezpečnost práce v zemědělství

Rok vydání: 2014
Počet zobrazení: 10136
Štítky: zemědělství  

Co se v mládí naučíš

Rok vydání: 2016
Počet zobrazení: 9246

COVID–19

NEMOC Z POVOLÁNÍ

Rok vydání: 2021
Počet zobrazení: 72

Doporučení k ochraně zaměstnanců a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19

Rok vydání: 2020
Počet zobrazení: 1801

Doporučený postup pro zaměstnavatele k zajištění BOZP na pracovišti v souvislosti s onemocněním covid‑19

Rok vydání: 2020
Počet zobrazení: 867

Ergonomie pracovních míst a pracovní podmínky zaměstnanců se zdravotním postižením

Rok vydání: 2009
Počet zobrazení: 11731
Štítky: ergonomie  

Ergonomie pracovních míst a pracovní podmínky zaměstnanců se zdravotním postižením

Rok vydání: 2009
Počet zobrazení: 10796
Štítky: ergonomie  

Hygiena rukou

příručka pro zdravotnický personál a pečovatele v zařízeních sociálních služeb

Rok vydání: 2020
Počet zobrazení: 1062

Jak na břemena

Rok vydání: 2016
Počet zobrazení: 13468
Štítky: ergonomie  

JAK SPRÁVNĚ VYBÍRAT OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY

Rok vydání: 2021
Počet zobrazení: 27
Štítky: OOPP  

Kontrolní list pro hodnocení domácího pracoviště.

Počet zobrazení: 1820

Leták Nanobezpečnost

Počet zobrazení: 105

Mobbing

nebezpečný fenomén naší doby

Rok vydání: 2016
Počet zobrazení: 4994

Nebezpečný hluk

Rok vydání: 2016
Počet zobrazení: 6044

Odpovědnost koordinátora BOZP na staveništi za zajištění bezúrazového prostředí

právní limity

Rok vydání: 2020
Počet zobrazení: 1004

Odraz Obecného nařízení o ochraně osobních údajů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele a ochrana osobních práv zaměstnance

Rok vydání: 2020
Počet zobrazení: 658

Plakáty kampaně CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA PREVENCI

Rok vydání: 2020
Počet zobrazení: 520

Plakáty kampaně CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA ZDRAVÍ ZAMĚSTNANCŮ

Rok vydání: 2021
Počet zobrazení: 324

Používání chemických látek při povrchových úpravách materiálů

Rok vydání: 2012
Počet zobrazení: 5052
Štítky: chemická rizika  

Používání chemických látek při povrchových úpravách materiálů

Rok vydání: 2012
Počet zobrazení: 8910

Používání chemických látek v čerpacích stanicích pohonných hmot

Rok vydání: 2012
Počet zobrazení: 4628
Štítky: chemická rizika  

Používání chemických látek v čerpacích stanicích pohonných hmot

Rok vydání: 2012
Počet zobrazení: 14718
Štítky: chemická rizika  

Používání chemických látek v zemědělství

bezpečné používání nebezpečných chemických látek a směsí

Rok vydání: 2012
Počet zobrazení: 5478

Používání chemických látek v zemědělství

bezpečné používání nebezpečných chemických látek a směsí

Rok vydání: 2012
Počet zobrazení: 13950

Používání chemických látek ve vodárenství

bezpečné používání nebezpečných chemických látek a směsí

Rok vydání: 2012
Počet zobrazení: 3536
Štítky: chemická rizika