Kategorie: Prevence rizik
Počet stran: 123
ISBN: 978-80-86973-88-3
Rok vydání: 2009
Odkaz: Odkaz

Počet zobrazení: 22479

Recenze

Poslední díl publikace "Prevence pracovních rizik" zahrnuje téma bezpečnosti práce zaměstnanců ve školách a školských zařízeních. Toto téma je posledním z těch, která se zabývají bezpečností a ochranou zdraví zaměstnanců v pracovněprávním vztahu, a která jsou obsažena v předchozích třech dílech.

Zvláštní skupinu v této části tvoří návody správné praxe (správného chování  a správných pracovních postupů) pro prevenci úrazů, ke kterým nedochází v souvislosti s prací vykonávanou v pracovněprávním vztahu, ale týkají se pracovních činností, které se uskutečňují v rámci soukromých podnikatelských aktivit občanů, nebo při zájmové činnosti prováděné ve volném čase. Jako opatření  k omezení úrazů p ři těchto činnostech jsou zařazeny zásady a pravidla bezpečné práce v dílně, na zahradě a v sadu, při stavebních pracích prováděných svépomocí, při údržbářských pracích a pracích na elektrických a plynových zařízeních.  Publikaci doplňuje přehled zkratek z oblasti BOZP a souvisejících oblastí a výběr nejčastěji používaných zkratek.