Kategorie: Home office
Počet stran: 27
Rok vydání: 2017
Odkaz: Odkaz Ke stažení

Počet zobrazení: 2560

Recenze

Cílem metodiky je vytvořit nástroj pro potřeby zaměstnavatelů, který jim pomůže zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) u zaměstnanců, kteří pracují mimo pracoviště zaměstnavatele, tedy na jiném dohodnutém místě, konkrétně z domova. Metodika pracuje s vybranými požadavky právních a ostatních předpisů a navrhuje postup, jak plnit tato příslušná ustanovení.