Knihovna

Ministerstvo práce sociálních věcí


Publikace stejného autora

Bezpečnost práce ve stavebnictví

Rok vydání: 2014
Počet zobrazení: 12648

Doporučení k ochraně zaměstnanců a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19

Rok vydání: 2020
Počet zobrazení: 1898

Iniciativa práce 4.0

Rok vydání: 2016
Počet zobrazení: 5709

Inspekce práce v České republice

Rok vydání: 2009
Počet zobrazení: 3285
Štítky: inspekce  

Komplexní zpráva o stavu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci za rok 2016

Rok vydání: 2016
Počet zobrazení: 3895

Leták Nanobezpečnost

Počet zobrazení: 186

Metodika řízení práce prováděné formou home office

Rok vydání: 2017
Počet zobrazení: 1849

Metodika vytváření místních a krajských akčních plánů podpory pozitivního, aktivního a zdravého stárnutí

Rok vydání: 2015
Počet zobrazení: 4741

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2016

Rok vydání: 2016
Počet zobrazení: 15191

Promítnutí pokroků lékařské vědy do posuzování zdravotního stavu, pracovní schopnosti a invalidity

1. část

Rok vydání: 2016
Počet zobrazení: 10554

Teleworking

Počet zobrazení: 299