Kategorie: Stavebnictví
Počet stran: 35
ISBN: 978-80-87676-37-0
Rok vydání: 2020
Soubor: odpovednost_koordinatora_2020.pdf

Počet zobrazení: 9517

Recenze

Publikace je výstupem výzkumného úkolu V12-S4 Analýza a hodnocení současného praktického a právního stavu oblasti BOZP na staveništích v České republice s akcentem na výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi s komparací stavu před a po novele č. 88/2016 Sb. zákona č. 309/2006 Sb., řešeného Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., v letech 2019–2020, v rámci institucionální podpory Ministerstva práce a sociálních věcí.