Kategorie: Ochrana zdraví
Počet stran: 20
Rok vydání: 2021
Odkaz: OdkazKe stažení

Počet zobrazení: 11863

Recenze

Představujeme vám novou příručku PRACOVNÍ ÚRAZY: správná praxe pro malé a střední podniky, která je určena zaměstnavatelům, zvláště těm s menším počtem zaměstnanců, u kterých nepůsobí odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik.

Shrnuje základní práva a povinnosti v oblasti pracovních úrazů – zaměstnavatelů, zaměstnanců, orgánů inspekce práce a pojišťovny, u které je zaměstnavatel pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu způsobenou pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.

V příručce jsou uvedeny případy konkrétních úrazů z praxe, u kterých lze někdy obtížně rozlišit, zda jde o pracovní úraz, či nikoliv, a jak se řeší. Některé příklady těchto netypických pracovních úrazů jsou doplněny o citace z judikátů Nejvyššího soudu ČR. Část je věnována také statistice pracovních úrazů v České republice. Závěrem je uveden výčet právních předpisů, které se k problematice vztahují.

Obsahem příručky není právní úprava školních úrazů a ani nemocí z povolání.

Štítky: pracovní úrazy  
Datum vložení: