Kategorie: OOPP
Počet stran: 66
ISBN: 978-80-87676-49-3
Rok vydání: 2021
Odkaz: OdkazKe stažení

Počet zobrazení: 9657

Recenze

Informační brožura se zaměřuje na poskytnutí obecných informací o osobních ochranných pracovních prostředcích (dále jen OOPP) se zaměřením na základní zásady nakládání s OOPP včetně jejich typologie. Poskytuje informace a návodnou instruktáž zejména zaměstnancům a zaměstnavatelům ve zdravotnictví, neboť právě tento segment byl v nedávné minulosti masivně atakován požadavky na zajištění OOPP pro řešení rozsáhlé celosvětové pandemie nemoci covid-19. Pro správnou implementaci systému OOPP je nezbytné primárně analyzovat rizika a cíleně je minimalizovat či zcela eliminovat. Publikace rovněž instruuje o správném oblékání i svlékání OOPP až do fáze nakládání s použitými OOPP v režimu odpadového procesu. Prezentuje se vhodná osvětová činnost a zdůrazňuje školení v předmětné oblasti. Přínosná pro praxi se jeví evaluace nejčastějších chyb a nesprávností při používání OOPP. Pro hlubší studium problematiky je předkládán ucelený soubor odborných textů, doktrína a literatura, která čtenářovi umožní zásadní rozšíření znalostí oOOPP. Obdobný přínos má právní rešerše. Zvláštní pozornost si zaslouží i přílohová část s prezentovanými výsledky cíleného výzkumu.

Datum vložení: