Kategorie: Fyziologické faktory
Počet stran: 36
ISBN: 978-80-87676-17-2
Rok vydání: 2016
Odkaz: OdkazKe stažení

Počet zobrazení: 24501

Recenze

Tato příručka je určena nejen zaměstnancům a zaměstnavatelům, na jejichž pracovištích se vyskytují činnosti vyžadující ruční zvedání, pokládání a přemisťování nejrůznějších předmětů či břemen, ale i osobám samostatně výdělečně činným. Přes značný technický pokrok, ať už označovaný jako mechanizace či automatizace až po využívání moderních technologií, existuje řada úkonů a operací, které musí vykonávat lidská síla, většinou proto, že odpovídající technická řešení jsou značně nákladná. Nesprávná či nebezpečná manipulace je příčinou různých tělesných potíží, které mohou vyústit v trvalá onemocnění muskuloskeletálního aparátu.

Příručka obsahuje řadu instruktivních obrázků, znázorňujících manipulaci s různými typy břemen. Jejím cílem je poskytnout zaměstnancům návod, jak si osvojit patřičné dovednosti a způsoby práce s břemeny tak, aby rizika a nebezpečí s tím spojená byla snížena na nejmenší míru. Zaměstnavatele by měla inspirovat ke zlepšení podmínek na příslušných pracovištích a pracovních místech využitím technických opatření ke snížení fyzické namáhavosti a v rámci systému bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců též k zavedení instruktáží a školení o bezpečné manipulaci s břemeny. Osobám samostatně výdělečně činným umožní předejít předčasnému ukončení výdělečné činnosti z důvodu poškození zdraví následkem nesprávné manipulace s břemeny.

Štítky: ergonomie  
Datum vložení: