Kategorie: Prevence rizik
Počet stran: 33
Rok vydání: 2022
Odkaz: OdkazKe stažení

Počet zobrazení: 5532

Recenze

Lidský faktor hraje zásadní roli pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), jelikož může mít značný potenciál pro vznik incidentů, jako jsou pracovní úrazy nebo havárie. Je snadné uvěřit, že incidenty vznikají v důsledku nedbalosti, nepozornosti, neschopnosti nebo bezohledného porušování pravidel ze strany člověka. Samotný incident však nemusí být pouhým selháním lidského faktoru, ale rovněž i selháním systému. Je tak zapotřebí nejenom porozumět lidskému faktoru, ale i systému, který jej obklopuje. Teprve až na základě tohoto porozumění by měly organizace provést hodnocení rizik, jehož součástí je i posouzení vlivu lidského faktoru na BOZP.

Obsah příručky

  1. Úvod
  2. Pracovní úrazovost v České republice
  3. Lidský faktor, leadership a kultura BOZP
  4. Komunikace, konzultace a účast zaměstnanců na řešení otázek BOZP
  5. Lidský faktor v BOZP
  6. Lidská a organizační výkonnost a porušování pravidel na pracovištích
  7. Bezpečnost založená na chování
  8. Závěr
Štítky: pracovní úrazy  
Datum vložení: