Kategorie: Stavebnictví
Počet stran: 37
Rok vydání: 2020
Odkaz: OdkazKe stažení

Počet zobrazení: 4766

Recenze

Zemní a výkopové práce patří z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) mezi vysoce nebezpečné činnosti, a to nejen na staveništi. Hrozí při nich celá řada pracovních úrazů a havárií, které souvisejí především s částečným či úplným zhroucením stěny výkopů. Následkem takové události pak bývá především zasypání osob, v mnoha případech s až smrtelnými následky. Výjimkou není ani sesutí strojů do výkopu nebo poškození produktovodů a následné ohrožení života osob, životního prostředí nebo poškození okolních staveb. Dle dostupných informací jsou tyto práce rizikové nejen pro stavební firmy a jejich zaměstnance, ale také pro svépomocné stavebníky a domácí kutily například v rámci čištění studní, budování přípojek kanalizací, vodovodních či elektrických vedení, budování zapuštěných bazénů, septiků apod. Dostupná data naznačují, že až dvě třetiny výjezdů jednotekhasičského záchranného sboru k haváriím, které souvisejí s prací ve výkopech a v obdobném prostředí, míří právě ke svépomocným stavebníkům.