Počet zobrazení: 495

Recenze

Publikace odhaluje výzvy a zároveň problematické aspekty platformové práce v současném dynamickém prostředí. Zjistěte, jak rychlý vývoj technologií ovlivňuje pracovní uspořádání, jaké jsou dopady pracovněprávního statusu osob vykonávající práci prostřednictvím digitálních platforem a jaká rizika přináší algoritmický management. Přečtěte si o preventivních opatřeních a právních regulacích, které se snaží reagovat na tyto výzvy.

Platformová práce využívá moderní digitální technologie k propojení pracovníka a zákazníka prostřednictvím digitální platformy. Časová flexibilita a možnost dodatečného příjmu jsou hlavními výhodami této formy práce. Práce může být vykonávána online odkudkoliv a poskytuje široké spektrum pracovních příležitostí s nízkou vstupní bariérou, což usnadňuje vstup na trh práce pro znevýhodněné skupiny. Negativní aspekty platformové práce, jako je psychosociální zátěž a specifická rizika spojená s algoritmickým řízením práce, ovlivňují zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků.

Tato příručka se zaměřuje zejména na vztah platformové práce a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, popisuje psychosociální zátěž pracovníků a specifická rizika, která jsou s platformovou prací spojena, a to zejména s ohledem na algoritmický způsob řízení práce. Při zpracování autorky vycházely zejména z odborné literatury, dostupných studií a průzkumů na toto téma, právních předpisů, soudních rozhodnutí a koncepčních materiálů evropských a mezinárodních institucí.

Na závěr jsou uvedeny jako příklady správné praxe možné preventivní přístupy k řešení problematiky platformové práce, a to ze strany digitálních platforem, státních orgánů a institucí v podobě legislativních a nelegislativních opatření, i samotných platformových pracovníků a jejich zástupců.

Štítky: digitalizace  
Datum vložení: