Kategorie: Chemické faktory
ISBN: ISBN 978-80-87676-00-4
Rok vydání: 2012
Odkaz: OdkazKe stažení

Počet zobrazení: 25294

Recenze

Tato příručka je určena pro potřeby široké veřejnosti. Jejím cílem je seznámit zaměstnavatele, zaměstnance, provozovatele zařízení nebo činností i zájemce z řad občanů se základními informacemi o bezpečném zacházení s chemickými látkami a směsi používanými v zemědělství. Zároveň chce upozornit na možná nebezpečí, která vyplývají z nebezpečných vlastností těchto látek, a na případná rizika plynoucí z jejich používání. Příručka je zaměřena především na zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při používání nebezpečných látek v zemědělství, navíc má pouze informační charakter, rozhodně tedy neřeší tuto problematiku vyčerpávajícím způsobem.

Datum vložení: