Žádný přebal
Kategorie: Pracovní úrazovost
Počet stran: 40
Rok vydání: 2015
Odkaz: OdkazKe stažení

Počet zobrazení: 14291

Recenze

Souhrnná zpráva o aktuálním stavu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) v ČR za rok 2015 shrnuje aktuální stav a monitoruje trendy vývoje základních ukazatelů v této oblasti spolu s pokrokem v zajišťování bezpečnějších a zdravějších pracovních podmínek. Vznik této zprávy je v souladu s návrhem doporučení Mezinárodní organizace práce (ILO) č. 197 (formulovaným v kapitole 4) [1]. Zpráva je rozdělena do dvou samostatných částí, z nichž tato se zabývá pouze aktuálním stavem BOZP v ČR. Obsahem druhého dokumentu je organizace BOZP a s ní spojená základní legislativa v této oblasti. Program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro rok 2015 vychází z národního akčního programu BOZP stanoveného pro období 2013 – 2015. Ten je rozvržen do sedmi základních priorit:

  • Zavedení funkčního systému úrazového pojištění
  • Zajištění financování oblasti BOZP
  • Prevence pracovních rizik
  • Bezpečnost a ochrana zdraví dětí, žáků a studentů
  • Rehabilitace osob po pracovním úrazu a nemoci z povolání
  • Vzdělávání specialistů v oblasti BOZP
  • Výzkum a vývoj