Knihovna

Zpět > zaměstnavatelé

zaměstnavatelé

Přebal Agenturní zaměstnávání

Agenturní zaměstnávání

Rok vydání: 2019
Počet zobrazení 25005
Informační leták poskytující základní informace o agenturním zaměstnávání - co jsou
Přebal Agenturní zaměstnávání a dočasné přidělení zaměstnance podle § 43a zákoníku práce

Agenturní zaměstnávání a dočasné přidělení zaměstnance podle § 43a zákoníku práce

Rok vydání: 2020
Počet zobrazení 11475
Uchazeči o práci v České republice zejména pak ti, jejichž mateřským jazykem není čeština
Přebal Kultura bezpečnosti

Kultura bezpečnosti

Rok vydání: 2010
Počet zobrazení 2362
Kultura bezpečnosti je podstatnou součástí podnikové kultury. Pojí se to k významu bezpečnos
Přebal Ochrana osobních práv zaměstnanců a ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele

Ochrana osobních práv zaměstnanců a ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele

Rok vydání: 2019
Počet zobrazení 11975
Informační leták poskytující základní informace ochraně osobních práv zaměstnance a ochra
Přebal Překážky v práci

Překážky v práci

Rok vydání: 2020
Počet zobrazení 23382
Informační leták poskytující základní informace o překážkách v práci - překážky na st
Přebal Rovné zacházení na pracovišti

Rovné zacházení na pracovišti

Rok vydání: 2019
Počet zobrazení 12976
Informační leták poskytující základní informace o rovném zacházen í na pracovišti. Poskyt
Přebal Skončení pracovního poměru

Skončení pracovního poměru

Rok vydání: 2020
Počet zobrazení 14891
Informační leták poskytující základní informace o skončení pracovního poměru - působy sk
Přebal Vysílání pracovníků zaměstnavatele, který sídlí mimo Českou republiku, k výkonu práce do České republiky

Vysílání pracovníků zaměstnavatele, který sídlí mimo Českou republiku, k výkonu práce do České republiky

Rok vydání: 2020
Počet zobrazení 14960
Informační leták poskytující základní informaci o vysílání pracovníků zaměstnavatele, k
Přebal Zpravodaj SÚIP

Zpravodaj SÚIP

Rok vydání: 0
Počet zobrazení 11865
Zpravodaj Státního úřadu inspekce práce