Kategorie:

Přibližně 10% pracovníků v Evropské unii je zaměstnáno v odvětví zdravotnictví a sociální péče, přičemž značný počet z nich je zaměstnán v nemocnicích. Tím se stává zdravotnictví jedním z odvětví s největším počtem zaměstnanců v Evropě, které zahrnuje velký počet různých prací. Ženy zde představují okolo 77% pracovních sil. Podle Evropských údajů je pracovní nehodovost ve zdravotnictví 34%, což je více, než je průměr EU. Toto odvětví má navíc, hned po stavebnictví, druhý největší výskyt s prací spojených muskuloskeletálních chorob (MSD). 

Kategorie:

Hlavní vznikající a nová rizika zjištěná na základě přezkumu literatury a odpovědí na dotazník:

  • Očekává se nárůst expozice relativně novým chemickým látkám, jako jsou nanočástice, přičemž důsledky pro pracovníky zatím nejsou známé. Pracovníci, kteří s těmito materiály pracují, by měli postupovat obzvláště obezřetně a je zapotřebí výzkum zaměřený na účinky těchto materiálů.
  • Může dojít k nárůstu expozice biologickým činitelům v důsledku nárůstu cestování a mobility pacientů. Dále je pravděpodobné, že se zvýší expozice činitelům (částice ze zvířat a podobně) v domácnostech pacientů/klientů, jelikož se očekává, že poroste počet domácích pečovatelů.
Kategorie:

Práce ve zdravotnické záchranné službě je jak samotnými pracovníky, tak veřejností vnímána jako náročná a stresující, Nepřirozenost smrti, tedy smrt náhodná, nepředvídatelná nebo dokonce hromadná oproti smrti přirozené, s jistou lidskou důstojností, má závažnější dopady na psychiku pracovníků, kteří se s ní setkávají.

Kategorie:

Při poranění ostrými kontaminovanými předměty hrozí ohrožení zdraví infekcemi přenášenými krví. Nejčastější příčinou poranění jsou bodná poranění způsobená injekčními jehlami. Lékaři a zdravotní sestry tvoří nejohroženější profesní skupinu. Prevence spočívá v dodržování bezpečných postupů při používání a likvidaci ostrých zdravotnických prostředků a kontaminovaného odpadu a v používání osobních ochranných pracovních prostředků.

Kategorie:

S dvaceti miliony zaměstnanců patří zdravotnictví k největším zaměstnavatelům v Evropě. Mnoho států se však potýká s nedostatkem pracovních sil, což se v nadcházejících letech může ještě zhoršit. Snižování vysokého podílu onemocnění z pracovního přetížení, absencí a předčasného odchodu do důchodu jsou pro zaměstnavatele ve zdravotnictví prioritou. Avšak pracovníci ve zdravotnictví si také zasluhují lepší pracovní podmínky

Kategorie:

Poranění zdravotníků patří k nejčastějšímu riziku při výkonu tohoto povolání. Při bodnutí, vpichu, říznutí kontaminovaným předmětem, většinou jehlou, může dojít k přenosu infekce krví. Předložená práce se zabývá klinickými projevy a epidemiologií možných infekcí, kterými může při poranění zdravotnický personál onemocnět. Je kladen velký důraz na prevenci, na preventivní opatření a je doporučen postup při ošetření poranění v rámci represivních opatření.