Kategorie:
Šetření kvality pracovního života 2018

Základní údaje

Na základě uzavřené smlouvy o účasti na řešení projektu mezi VÚBP, v. v. i. a Sociologickým ústavem AV ČR, v. v. i. bylo v květnu a červnu roku 2018 realizováno terénní reprezentativní šetření „Kvalita pracovního života 2018“.

Byl sestaven výzkumný nástroj ve formě standardizovaného dotazníku s rozsáhlým počtem 217 proměnných. Výběr respondentů proběhl kvótním výběrem ekonomicky aktivního obyvatelstva ČR ve věku od 18 let (velikost výběru 2300, počet dotázaných 2 068). Metoda sběru dat byla stanovena na formu osobního rozhovoru tazatele (celkový počet tazatelů byl 246 odborně vyškolených osob) s respondentem. Terénní reprezentativní šetření proběhlo v ČR od 26. května do 13. června 2018. Základní údaje jsou uvedeny v technické zprávě ze šetření.