Základní povinnosti uživatele tvářecích strojů 

  • Ve smyslu ustanovení platných právních předpisů v oblasti BOZP je každý uživatel tvářecích strojů povinen zajistit podmínky k soustavné péči o spolehlivou ochranu obsluhy, údržby a seřizovačů těchto strojů při práci na nich.
Úrazová rizika u lisů
  • Lisování je technologická činnost, při které dochází k velmi vážným pracovním úrazům mnohdy s trvalými následky.
  • Největší úrazové riziko u lisů představuje vlastní pracovní prostor lisovacích nástrojů, resp. jejich volně přístupná tlačná a střižná místa.
  • U obsluhujících jsou nejvíce ohroženy jejich ruce při zakládání nebo vyjímání polotovarů a výlisků v lisovacích nástrojích.
  • Závažná rizika vznikají při prasknutí a odletu materiálu nebo lisovacích nástrojů v důsledku křehkosti materiálu a špatného vedení pohyblivé části nástroje proti části pevné.
Bezpečnostní pravidla při obsluze soustruhů
  1. Mimořádnou pozornost věnujeme správnému pracovnímu ustrojení (zejména upnuté rukávy, používání čepic nebo šátků).
  2. Měření a výměnu obrobků vykonáváme pouze za klidu vřetena.