Strana 1 z 4 Výsledky 1 - 10 z 37

Název
*

Centrum hygieny práce a pracovního lékařství

READ MORE...
*

Centrum podpory veřejného zdraví

Centrum podpory veřejného zdraví (CPVZ) sestává ze tří oddělení - Oddělení podpory zdraví, Oddělení psychosociálních determinant zdraví a Oddělení hygieny dětí a mladistvých.

READ MORE...
*

Klinika pracovního a cestovního lékařství

READ MORE...
*

Klinika pracovního lékařství 1. LF UK a VFN

READ MORE...
*

Krajská hygienická satnice Ústeckého kraje

KHS je ve smyslu § 82 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., správním úřadem působícím ve správním obvodu Ústeckého kraje, který je podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupováním v právním vztazích, ve znění pozdějších předpisů, organizační složkou státu. Dle přílohy č. 3 zákona č. 258/2000 Sb., má KHS územní pracoviště v Děčíně, Chomutově, Mostě, Litoměřicích, Lounech a Teplicích a s těmito pracovišti tvoří jednotný funkční organizační a ekonomický celek.

READ MORE...
*

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje

Krajské hygienické stanice (KHS) zajišťují výkon státní správy v ochraně veřejného zdraví v rozsahu vymezeném zákonem o ochraně veřejného zdraví a dalšími právními předpisy na území příslušného kraje, vydávají rozhodnutí, povolení a osvědčení a plní další úkoly státní správy v ochraně veřejného zdraví.

READ MORE...
*

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje

READ MORE...
*

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje

READ MORE...
*

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina

READ MORE...
*

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje

READ MORE...

Strana 1 z 4 Výsledky 1 - 10 z 37