Kategorie: Ergonomie
Počet stran: 40
Rok vydání: 2022
Odkaz: OdkazKe stažení

Počet zobrazení: 7415

Recenze

Publikace si klade za cíl stručnou, přehlednou a přijatelnou formou přiblížit ergonomické požadavky kladené na provozovatele zákoníkem práce (§ 102 odst. 5, písm. c) zákona č.  262/2006 Sb.). Proto je publikace konstruována jako přehled možných cílů, na které jsou zaměřeny podnikatelovy aktivity, s uvedením nástinu korekčních zásad.

Je nejnutnějším základem pro laické hodnocení jednotlivých ergonomických faktorů, ukazatelem možného přístupu.

Pro lepší orientaci jsou u každé kapitoly uvedeny i relevantní právní předpisy a k doplnění i některé technické normy. Publikace je pojata komplexním způsobem, a snaží se tak přiblížit celou škálu ergonomie. Při svém omezeném rozsahu však neposkytuje potřebné hlubší vyjádření souvislostí a vztahů. Přesto předkládá dostatek podnětů pro rozvoj vzájemné spolupráce zaměstnavatele a jeho pracovníků k vytvoření participativních projednání zjištěných nedostatků.