Kategorie: Řízení BOZP
Počet stran: 66
Rok vydání: 2010
Soubor: e_metodika_kultura_bezpecnosti.pdf

Počet zobrazení: 1944

Recenze

kultura bezpecnostiKultura bezpečnosti je podstatnou součástí podnikové kultury. Pojí se to k významu bezpečnosti na pracovištích. V návaznosti si musíme uvědomit, že pracovníci využívají různé stroje a zařízení, jejichž složitost postupně roste. Někdy jen nepatrná chyba může způsobit závažný následek. V rámci pracoviště se dále mohou vyskytovat nadlimitní hodnoty např. hluku, prachu, které představují pro jedince možnost vzniku zdravotních potíží, popř. onemocnění. Rizikové aspekty se také týkají interpersonálních vztahů na pracovišti. Nakonec to jsou tedy charakteristiky daného jedince, jeho schopnosti, dovednosti, které se podílejí na úrovni bezpečnosti práce.

Problematika kultury bezpečnosti se jeví stále více aktuální. Musíme zde uvést, že doposud ze strany mnoha organizací je tato oblast opomíjena nebo je podceňována její důležitost. Nicméně pro dlouhodobý rozvoj dané organizace je respektování a zmapování této oblasti opravdu stěžejní.