Knihovna

Pracovní podmínky


Přebal Co se v mládí naučíš

Co se v mládí naučíš

Rok vydání: 2016
Počet zobrazení: 11055
Přebal Nové formy zaměstnávání v České republice

Nové formy zaměstnávání v České republice

Rok vydání: 2019
Počet zobrazení: 3389
Přebal Ochrana osobních práv zaměstnanců a ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele

Ochrana osobních práv zaměstnanců a ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele

Rok vydání: 2019
Počet zobrazení: 4342
Přebal Odměňování za práce a odměna z dohod

Odměňování za práce a odměna z dohod

Rok vydání: 2022
Počet zobrazení: 7055
Přebal Odraz Obecného nařízení o ochraně osobních údajů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele a ochrana osobních práv zaměstnance

Odraz Obecného nařízení o ochraně osobních údajů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele a ochrana osobních práv zaměstnance

Rok vydání: 2020
Počet zobrazení: 1670
Přebal Poskytování cestovních náhrad při tuzemských pracovních cestách

Poskytování cestovních náhrad při tuzemských pracovních cestách

Rok vydání: 2022
Počet zobrazení: 7743
Přebal Pracovní doba a doba odpočinku, práce přesčas a dovolené

Pracovní doba a doba odpočinku, práce přesčas a dovolené

Rok vydání: 2020
Počet zobrazení: 9797
Přebal Překážky v práci

Překážky v práci

Rok vydání: 2020
Počet zobrazení: 15344
Přebal Rovné zacházení na pracovišti

Rovné zacházení na pracovišti

Rok vydání: 2019
Počet zobrazení: 5048
Přebal Skončení pracovního poměru

Skončení pracovního poměru

Rok vydání: 2020
Počet zobrazení: 7196
Přebal Vysílání pracovníků zaměstnavatele, který sídlí mimo Českou republiku, k výkonu práce do České republiky

Vysílání pracovníků zaměstnavatele, který sídlí mimo Českou republiku, k výkonu práce do České republiky

Rok vydání: 2020
Počet zobrazení: 5080
Přebal Vznik a změny pracovního poměru

Vznik a změny pracovního poměru

Rok vydání: 2020
Počet zobrazení: 10673
Přebal Zaměstnavatel nevyplatil zaměstnanci mzdu

Zaměstnavatel nevyplatil zaměstnanci mzdu

Rok vydání: 2019
Počet zobrazení: 10785
Přebal Zkracování pracovní doby: proč a jak

Zkracování pracovní doby: proč a jak

Rok vydání: 2020
Počet zobrazení: 1498