Knihovna

Zpět > pracovní úrazy

pracovní úrazy

Přebal Co se v mládí naučíš

Co se v mládí naučíš

Rok vydání: 2016
Počet zobrazení 18891
Příručka Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v.v.i., vznikla na podporu osvěty a propagace
Přebal Formulář měsíčního výkazu pracovních úrazů

Formulář měsíčního výkazu pracovních úrazů

Rok vydání: 0
Počet zobrazení 138
Formulář průvodního listu zasílaných záznamů o pracovních úrazech za uplynulý kalendářn
Štítky: pracovní úrazy  
Přebal Kniha úrazů

Kniha úrazů

Rok vydání: 0
Počet zobrazení 269
V této knize se v návaznosti na ustanovení Zákoníku práce č. 262/2006 Sb. v platném znění
Štítky: pracovní úrazy  
Přebal Lidský faktor a BOZP

Lidský faktor a BOZP

Rok vydání: 2022
Počet zobrazení 5596
Lidský faktor hraje zásadní roli pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Štítky: pracovní úrazy  
Přebal Odpovědnost koordinátora BOZP na staveništi za zajištění bezúrazového prostředí

Odpovědnost koordinátora BOZP na staveništi za zajištění bezúrazového prostředí

právní limity

Rok vydání: 2020
Počet zobrazení 10041
Publikace je výstupem výzkumného úkolu V12-S4 Analýza a hodnocení současného praktického a
Přebal PRACOVNÍ ÚRAZY

PRACOVNÍ ÚRAZY

správná praxe pro malé a střední podniky

Rok vydání: 2021
Počet zobrazení 12081
Představujeme vám novou příručku PRACOVNÍ ÚRAZY: správná praxe pro malé a střed
Štítky: pracovní úrazy  
Přebal Promítnutí pokroků lékařské vědy do posuzování zdravotního stavu, pracovní schopnosti a invalidity

Promítnutí pokroků lékařské vědy do posuzování zdravotního stavu, pracovní schopnosti a invalidity

1. část

Rok vydání: 2016
Počet zobrazení 19397
Publikace pro posudkovou službu sociálního zabezpečení
Přebal Záznam o úrazu - hlášení změn dle nařízení vlády č. 170/2014 Sb.

Záznam o úrazu - hlášení změn dle nařízení vlády č. 170/2014 Sb.

Rok vydání: 2015
Počet zobrazení 128
Elektronický formulář - použijte Adobe Acrobat Reader
Štítky: pracovní úrazy  
Přebal Záznam o úrazu dle nařízení vlády č. 170/2014 Sb.

Záznam o úrazu dle nařízení vlády č. 170/2014 Sb.

Rok vydání: 2015
Počet zobrazení 118
Elektronický formulář - použijte Adobe Acrobat Reader
Štítky: pracovní úrazy  
Přebal Záznam o úrazu dle NV č. 170/2014 Sb. - tisk

Záznam o úrazu dle NV č. 170/2014 Sb. - tisk

Rok vydání: 2015
Počet zobrazení 111
Záznam o úrazu dle nařízení vlády č. 170/2014 Sb. pro tisk
Štítky: pracovní úrazy  
Přebal Zpráva o pracovní úrazovosti v České republice v roce 2019

Zpráva o pracovní úrazovosti v České republice v roce 2019

Rok vydání: 2020
Počet zobrazení 8505
Tato Zpráva o pracovní úrazovosti v České republice v roce 2019 je vypracována na základě dv
Štítky: pracovní úrazy  
Přebal Zpráva o pracovní úrazovosti v České republice v roce 2020

Zpráva o pracovní úrazovosti v České republice v roce 2020

Rok vydání: 2021
Počet zobrazení 9221
Tato zpráva přináší analýzu příčin a okolností vzniku pracovních úrazů, včetně člen
Štítky: pracovní úrazy  
Přebal Zpráva o pracovní úrazovosti v České republice v roce 2021

Zpráva o pracovní úrazovosti v České republice v roce 2021

Rok vydání: 2022
Počet zobrazení 7738
Zpráva o pracovní úrazovosti zahrnuje analýzu příčin a okolností vzniku pracovních úrazů,
Štítky: pracovní úrazy  
Přebal Zpráva o pracovní úrazovosti v České republice v roce 2022

Zpráva o pracovní úrazovosti v České republice v roce 2022

Rok vydání: 2022
Počet zobrazení 4235
Od roku 2012 je Státní úřad inspekce práce (dále jen „SÚIP“) pověřen Ministerstvem prá
Štítky: pracovní úrazy  
Přebal Zpráva o pracovní úrazovosti v České republice za rok 2018

Zpráva o pracovní úrazovosti v České republice za rok 2018

Rok vydání: 2019
Počet zobrazení 9710
Tato Zpráva o pracovní úrazovosti v České republice za rok 2018 je vypracována na základě dv
Štítky: pracovní úrazy  
Přebal Zpravodaj SÚIP

Zpravodaj SÚIP

Rok vydání: 0
Počet zobrazení 11865
Zpravodaj Státního úřadu inspekce práce