Knihovna

Ministerstvo práce sociálních věcí


Publikace stejného autora

Bezpečnost práce ve stavebnictví

Rok vydání: 2014
Počet zobrazení: 23262
Publikace zpracovaná z pohledu inspektora určená jak pro zaměstnavatele v odvětví stavebn

Doporučení k ochraně zaměstnanců a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19

Rok vydání: 2020
Počet zobrazení: 9570
Doporučení je zaměřeno na používání ochranných prostředků dýchacích cest na pracovišt

Iniciativa práce 4.0

Rok vydání: 2016
Počet zobrazení: 14703
Studie se zabývá očekávanými dopady informatizace a kybernetizace na trh práce a na vybrané s

Inspekce práce v České republice

Rok vydání: 2009
Počet zobrazení: 9286
Cílem této publikace je stručně zdokumentovat uplynulé období a shromáždit důležité infor
Štítky: inspekce  

Komplexní zpráva o stavu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci za rok 2016

Rok vydání: 2016
Počet zobrazení: 13479
Tato zpráva byla zpracována jako podkladový materiál pro plenární schůzi RHSD. Má za cíl sh

Leták Nanobezpečnost

Počet zobrazení: 8174
Leták shrnující vše o nanobezpečnosti

Metodika řízení práce prováděné formou home office

Rok vydání: 2017
Počet zobrazení: 11007
Cílem metodiky je vytvořit nástroj pro potřeby zaměstnavatelů, který jim pomůže zajistit be

Metodika vytváření místních a krajských akčních plánů podpory pozitivního, aktivního a zdravého stárnutí

Rok vydání: 2015
Počet zobrazení: 14046

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2016

Rok vydání: 2016
Počet zobrazení: 26400
Příručka přináší odpovědi na řadu důležitých otázek: kdo a za jakých podmínek má ná

Promítnutí pokroků lékařské vědy do posuzování zdravotního stavu, pracovní schopnosti a invalidity

1. část

Rok vydání: 2016
Počet zobrazení: 19395
Publikace pro posudkovou službu sociálního zabezpečení

Teleworking

Počet zobrazení: 8501
Informační leták MPSV k práci na dálku.