Často kladené dotazy - zadavatel stavby

zadavatel stavby

 1) určit koordinátora BOZP na staveništi, pokud:

  • budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele;

2) zajistit zpracování plánu BOZP, pokud:

  • očekávaná doba trvání prací přesahuje 30 pracovních dnů a očekává se, že tam bude zaměstnáno současně nejméně 20 zaměstnanců; nebo
  • pravděpodobný objem prací přesahuje 500 „člověkodnů“;
  • budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem;

3) doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu (OIP) příslušnému podle místa staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli, pokud:

  • očekávaná doba trvání prací přesahuje 30 pracovních dnů a očekává se, že tam bude zaměstnáno současně nejméně 20 zaměstnanců; nebo
  • pravděpodobný objem prací přesahuje 500 člověkodnů.