Knihovna

Českomoravská konfederace odborových svazů


Publikace stejného autora

Doporučení k ochraně zaměstnanců a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19

Rok vydání: 2020
Počet zobrazení: 9528
Doporučení je zaměřeno na používání ochranných prostředků dýchacích cest na pracovišt