Knihovna

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

 Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

Publikace stejného autora

PRACOVNÍ ÚRAZY

správná praxe pro malé a střední podniky

Rok vydání: 2021
Počet zobrazení: 4354
Štítky: pracovní úrazy  

Agenturní zaměstnávání a dočasné přidělení zaměstnance podle § 43a zákoníku práce

Rok vydání: 2020
Počet zobrazení: 4145

Bezpečnost a ochrana zdraví na pracovištích

Rok vydání: 2016
Počet zobrazení: 14314

Bezpečnost a ochrana zdraví na pracovištích

Rok vydání: 2016
Počet zobrazení: 12429

BEZPEČNOST PRÁCE PŘI PROVOZU A ÚDRŽBĚ MOTOROVÝCH VOZIDEL

Rok vydání: 2021
Počet zobrazení: 2349

Bezpečnost práce v zemědělství

Rok vydání: 2014
Počet zobrazení: 14590
Štítky: zemědělství  

Co se v mládí naučíš

Rok vydání: 2016
Počet zobrazení: 13553

COVID–19

NEMOC Z POVOLÁNÍ

Rok vydání: 2021
Počet zobrazení: 3222

Doporučení k ochraně zaměstnanců a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19

Rok vydání: 2020
Počet zobrazení: 5127

Doporučený postup pro zaměstnavatele k zajištění BOZP na pracovišti v souvislosti s onemocněním covid‑19

Rok vydání: 2020
Počet zobrazení: 4638

Ergonomie pracovních míst a pracovní podmínky zaměstnanců se zdravotním postižením

Rok vydání: 2009
Počet zobrazení: 17359
Štítky: ergonomie  

Ergonomie pracovních míst a pracovní podmínky zaměstnanců se zdravotním postižením

Rok vydání: 2009
Počet zobrazení: 16241
Štítky: ergonomie  

Ergonomie v praxi

správná praxe pro malé a střední podniky

Rok vydání: 2022
Počet zobrazení: 2348

Hygiena rukou

příručka pro zdravotnický personál a pečovatele v zařízeních sociálních služeb

Rok vydání: 2020
Počet zobrazení: 4414

Jak na břemena

Rok vydání: 2016
Počet zobrazení: 18604
Štítky: ergonomie  

JAK SPRÁVNĚ VYBÍRAT OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY

Rok vydání: 2021
Počet zobrazení: 3076
Štítky: OOPP  

Kontrolní list pro hodnocení domácího pracoviště.

Počet zobrazení: 5493

Leták Nanobezpečnost

Počet zobrazení: 2846

Lidský faktor a BOZP

Rok vydání: 2022
Počet zobrazení: 1683
Štítky: pracovní úrazy  

Mobbing

nebezpečný fenomén naší doby

Rok vydání: 2016
Počet zobrazení: 8809

Nástroje pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci strážníků obecních a městských policií

Rok vydání: 2021
Počet zobrazení: 1688
Štítky: prevence rizik  

Nebezpečný hluk

Rok vydání: 2016
Počet zobrazení: 9550

Nové technologie a BOZP

využití nových technologií ve vybraných oblastech pracovních činností

Rok vydání: 2021
Počet zobrazení: 1771

Ochrana zaměstnanců při pracovních činnostech ve výkopech

Rok vydání: 2020
Počet zobrazení: 37

OCHRANA ZAMĚSTNANCŮ VE VÝKOPECH PŘI PRACOVNÍCH ČINNOSTECH

Rok vydání: 2020
Počet zobrazení: 24

Odpovědnost koordinátora BOZP na staveništi za zajištění bezúrazového prostředí

právní limity

Rok vydání: 2020
Počet zobrazení: 4358

Odraz Obecného nařízení o ochraně osobních údajů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele a ochrana osobních práv zaměstnance

Rok vydání: 2020
Počet zobrazení: 4083

Plakáty kampaně CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA PREVENCI

Rok vydání: 2020
Počet zobrazení: 3139

Plakáty kampaně CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA ZDRAVÍ ZAMĚSTNANCŮ

Rok vydání: 2021
Počet zobrazení: 2984

Používání chemických látek při povrchových úpravách materiálů

Rok vydání: 2012
Počet zobrazení: 8111
Štítky: chemická rizika