Knihovna

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

 Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

Publikace stejného autora

PRACOVNÍ ÚRAZY

správná praxe pro malé a střední podniky

Rok vydání: 2021
Počet zobrazení: 835
Štítky: pracovní úrazy  

Agenturní zaměstnávání a dočasné přidělení zaměstnance podle § 43a zákoníku práce

Rok vydání: 2020
Počet zobrazení: 836

Bezpečnost a ochrana zdraví na pracovištích

Rok vydání: 2016
Počet zobrazení: 9676

Bezpečnost a ochrana zdraví na pracovištích

Rok vydání: 2016
Počet zobrazení: 8391

BEZPEČNOST PRÁCE PŘI PROVOZU A ÚDRŽBĚ MOTOROVÝCH VOZIDEL

Rok vydání: 2021
Počet zobrazení: 100

Bezpečnost práce v zemědělství

Rok vydání: 2014
Počet zobrazení: 10359
Štítky: zemědělství  

Co se v mládí naučíš

Rok vydání: 2016
Počet zobrazení: 9516

COVID–19

NEMOC Z POVOLÁNÍ

Rok vydání: 2021
Počet zobrazení: 179

Doporučení k ochraně zaměstnanců a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19

Rok vydání: 2020
Počet zobrazení: 1898

Doporučený postup pro zaměstnavatele k zajištění BOZP na pracovišti v souvislosti s onemocněním covid‑19

Rok vydání: 2020
Počet zobrazení: 981

Ergonomie pracovních míst a pracovní podmínky zaměstnanců se zdravotním postižením

Rok vydání: 2009
Počet zobrazení: 12030
Štítky: ergonomie  

Ergonomie pracovních míst a pracovní podmínky zaměstnanců se zdravotním postižením

Rok vydání: 2009
Počet zobrazení: 11059
Štítky: ergonomie  

Hygiena rukou

příručka pro zdravotnický personál a pečovatele v zařízeních sociálních služeb

Rok vydání: 2020
Počet zobrazení: 1192

Jak na břemena

Rok vydání: 2016
Počet zobrazení: 13830
Štítky: ergonomie  

JAK SPRÁVNĚ VYBÍRAT OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY

Rok vydání: 2021
Počet zobrazení: 61
Štítky: OOPP  

Kontrolní list pro hodnocení domácího pracoviště.

Počet zobrazení: 1941

Leták Nanobezpečnost

Počet zobrazení: 186

Mobbing

nebezpečný fenomén naší doby

Rok vydání: 2016
Počet zobrazení: 5146

Nebezpečný hluk

Rok vydání: 2016
Počet zobrazení: 6175

Odpovědnost koordinátora BOZP na staveništi za zajištění bezúrazového prostředí

právní limity

Rok vydání: 2020
Počet zobrazení: 1101

Odraz Obecného nařízení o ochraně osobních údajů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele a ochrana osobních práv zaměstnance

Rok vydání: 2020
Počet zobrazení: 745

Plakáty kampaně CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA PREVENCI

Rok vydání: 2020
Počet zobrazení: 601

Plakáty kampaně CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA ZDRAVÍ ZAMĚSTNANCŮ

Rok vydání: 2021
Počet zobrazení: 379

Používání chemických látek při povrchových úpravách materiálů

Rok vydání: 2012
Počet zobrazení: 5182
Štítky: chemická rizika  

Používání chemických látek při povrchových úpravách materiálů

Rok vydání: 2012
Počet zobrazení: 9118

Používání chemických látek v čerpacích stanicích pohonných hmot

Rok vydání: 2012
Počet zobrazení: 4749
Štítky: chemická rizika  

Používání chemických látek v čerpacích stanicích pohonných hmot

Rok vydání: 2012
Počet zobrazení: 15149
Štítky: chemická rizika  

Používání chemických látek v zemědělství

bezpečné používání nebezpečných chemických látek a směsí

Rok vydání: 2012
Počet zobrazení: 5564

Používání chemických látek v zemědělství

bezpečné používání nebezpečných chemických látek a směsí

Rok vydání: 2012
Počet zobrazení: 14269

Používání chemických látek ve vodárenství

bezpečné používání nebezpečných chemických látek a směsí

Rok vydání: 2012
Počet zobrazení: 3636
Štítky: chemická rizika